Леките електрически возила – пазар за близо 80 млрд. долара

Леките елетрически превозни средства стават все по-популярни и из градските улици, и из индустриалните халета и складове (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на леки електрически превозни средства ще нарасне от 78,5 милиарда щатски долара през 2022 г. до 122,7 милиарда през 2027 г., регистрирайки ръст от 9,4% през прогнозния период, според MarketsandMarkets.

Леките е-возила обхващат широк кръг машини: електрически АТВ, е-велосипеди, е-скутери, квартални електрически превозни средства, косачки с електромоторно задвижване, промишлени електрически превозни средства, електрокари, роботи за доставка и автоматизирани превозни средства.Нарастващото търсене на алтернативи на превозните средства, които да са с ниски емисии, е сред водещите фактори, които ще определят пазара в идните пет години. Това включва всички видове движещи се машини, които традиционно са захранвани с изкопаеми горива: АТВ, косачки, скутери и мотоциклети и др.

Ключово предимство на този род машини е ниското ниво на разходите за поддръжката им. В същото време малките превозни средства като електрическите велосипеди и скутери стават все по-популярно средство за придвижване из градовете.

По подобен начин и в индустрията стават все по-желани електрическите мотокари, тегличи, роботи. Ниската стойност на експлоатацията им означава кратки срокове за изплащане на инвестицията.

Азиатско-тихоокеанският регион се сочи като най-бързо развиващ се пазар за леките електрически превозни средства (ЛЕПС). Няколко държави в региона вече са свидетели на скок в търсенето на нискоемисионни търговски алтернативи за пътуване до работното място поради строгите норми за емисии и нарастващите цени на горивата.

Сред страните с най-динамично развитие освен Индия се сочат още такива като Руанда и Уганда, които са лидери в разработването на електромобили в Източна Африка. Те са приложили редица политически мерки, включително намаляване на тарифите за електроенергия за електромобили, нулево ДДС върху частите за електромобили, освобождаване от вносни и акцизни мита и осигуряване на земя без наем за зарядни станции.

Въпреки че капацитетът за производство на електроенергия и достъпът остават пречки на целия континент, много държави с излишък от минерални суровини обменят своите ресурси със страни като Китай и Индия, за да купуват технологии за производство на електроенергия от възобновяеми ресурси.

Като следствие от тенденцията по света се роят и платформите за споделяне на леки електрически возила. Те са много популярни из Европа, където фирмите-оператори се договарят с местните власти за осигуряване на хиляди ЛЕПС по градските улици.

В промишлеността електрическите превозни средства използват предимно акумулаторни батерии за захранване. Машините набират значителна популярност през последните години, поради ниските разходи за експлоатация и поддръжка.Електрическите двигатели имат предимството да бъдат екологични и ефективни, нямат множество движещи се части, съответно страдат от по-малко износване и нямат нужда от смяна на масла и консумативи. Екологията също е от значение. Повечето логистични компании по света се концентрират върху намаляването на въглеродния си отпечатък, което става важен фактор за клиентите.

Коментар