Задава се Индустрия 5.0 – какво вещае тя?

Индустрия 5.0 поставя хората, устойчивостта и издръжливостта в центъра на вниманието за бизнес-организациите (снимка: CC0 Public Domain)

За много компании понятието Индустрия 4.0 все още е сборно описание на следващия набор от важни проекти, върху които трябва да се съсредоточат – автоматизация, роботизация, анализ на „големите данни“, интелигентни системи, виртуализация, изкуствен разум, машинно обучение и „интернет на нещата“. Накратко, това е четвъртата индустриална революция, предизвикана и активирана от развитието на ИТ. Но преди още да се е случила, вече се говори за Индустрия 5.0.

Звучи малко припряно, нали? Множество компании и цели индустрии все още са в средата на прехода към четвъртата революция, даже още в началото, а пък следващата революция вече е на ход – Индустрия 5.0. Но какво означава това ново понятие и какви са последиците от нея за организациите по света?

Какво е Индустрия 5.0

Концепцията за Индустрия 5.0 е сравнително нова. Според Европейския съюз, Индустрия 5.0 „предоставя визия за промишлеността, която се стреми да отиде отвъд ефективността и производителността като единствени свои цели, и засилва ролята и приноса на индустрията към обществото.“И още: „Поставя благосъстоянието на работника в центъра на производствения процес; използва новите технологии, за да осигури просперитет отвъд работните места и растежа, като същевременно зачита производствените ограничения на планетата“.

Това би трябвало да допълва разбирането за Индустрия 4.0, като „по-конкретно поставя изследванията и иновациите в услуга на прехода към индустрия, която е устойчива, ориентирана към човека, екологична“.

С други думи, Индустрия 5.0 измества фокуса от чисто икономическата стойност към обществената стойност, от богатството към добруването, от печалбата към благополучието и благоденствието.

Разбира се, това не е нещо ново. Призивите за по-голямо внимание към благосъстоянието и обществените ценности са стари колкото е самият бизнес. Но да се поставят на сцената, в светлината на прожекторите, самите хора и самата планетата, вместо печалбите и растежа на бизнеса, е нещо ново. Това е пренасочване на основните цели на индустрията.

Как Индустрия 5.0 променя организационната стратегия

Идеята за Индустрия 5.0 не се ограничава само до промишлеността всъщност. Прилага се за всеки сектор и за всяка организация, за която човек може да се сети. Това означава, че приложимостта на концепцията е значително по-широка от тази на Индустрия 4.0.Както Европейската комисия пояснява, Индустрия 5.0 има три ключови стълба: ориентация към човека, устойчивост и издръжливост. И трите имат значителни последици за бизнес стратегиите.

  • Ориентация към човека

Ориентацията към човека, според дефиницията, „насърчава талантите, разнообразието и овластяването“. Най-важната промяна в тази светлина е, че хората вече не се разглеждат като средство (човешки ресурси), а като цели. С други думи, това е промяна в гледната точка: вместо да се говори за хора, обслужващи организациите, сега става дума за организации, обслужващи хората.

Това не е чак толкова изненадващо. То отговаря на текущите тенденции на пазара на труда. В много индустрии и в много държави намирането, обслужването и задържането на таланти се превърна в по-голямо предизвикателство от намирането, обслужването и задържането на клиенти. Новата бизнес-стратегия просто отразява осъзнаването на ценността на хората.

  • Издръжливост

Европейската комисия казва, че издръжливостта предполага „гъвкавост и устойчивост чрез гъвкави и адаптивни технологии“. След пандемията, проблемите с веригите на доставките и геополитическото напрежение в днешно време едва ли някой би оспорил, че издръжливостта е ключова – днес и в бъдеще.В резултат на сътресенията от последните три години пъргавината и гъвкавостта вече са по-трайно настанени в корпоративния дневен ред. Но тепърва има още път да се измине до постигането на реална издръжливост.

Според разбирането за Индустрия 5.0, основният фокус вече няма да бъде върху бизнес-растежа, печалбата и ефективността, а върху създаването на организации, които да не са крехки и уязвими – такива, които са в състояние да предвиждат, реагират и да се учат своевременно и систематично от всяка криза и да си осигуряват стабилно и устойчиво представяне въпреки всичко.

  • Устойчивост

Предвид тревогите относно изменението на климата понятието устойчивост едва ли се нуждае от представяне. Според Европейската комисия, устойчивата бизнес-стратегия предполага „действия за устойчивост и зачитане на планетарните граници“. Това означава, например, че организациите трябва да обърнат внимание на всичките 17 цели за устойчиво развитие.

Подобно на първите два стълба, преходът към устойчивост също изисква радикална промяна на разбиранията. Досега усилията за корпоративна устойчивост до голяма степен се фокусираха върху намаляването или минимизирането на щетите – но действителната задача е по-мащабна и по-отговорна.Вместо просто да намалят отрицателното си въздействие върху околната среда, устойчивите компании се фокусират върху увеличаване на положителното си въздействие. Съществува дори такова понятие – „нетно положителен“, тоест благотворен бизнес. С други думи, стратегията за устойчивост в Индустрия 5.0 означава, че компаниите стават част от решението, а не част от проблема.

И какво сега?

Концепцията за Индустрия 5.0 все още не е придобила голяма популярност. Бизнесът все още се занимава с реализацията на Индустрия 4.0. Но фактът, че ЕС тласка компаниите към следващото „ниво“ и изгражда своята рамка за пето поколение индустрия чрез описаните три стълба означава, че точно това ни предстои в следващите години.

Ключови средства за постигане на тази идея ще са инструментите, които сега се внедряват в рамките на движението Индустрия 4.0. Роботизацията, автоматизацията, изкуственият интелект – всички тези технологии ще бъдат впрегнати в изпълнението на целите на Индустрия 5.0.Така например, роботизацията и автоматизацията ще свалят от хората бремето на рутинните и тежките за изпълнение задачи, за да могат да разгърнат своя творчески потенциал. Изкуственият интелект ще играе централна роля за прогнозиране и изчисляване на въздействието на бизнеса върху околната среда. Той ще намира сценарии, при които влиянието на организацията да е „нетно положително“.

Дали някой намира тази визия за привлекателна или плашеща – това ще е различно за компаниите и за хората. Но предвид досегашните и настоящите големи предизвикателства и кризи, пред които сме изправени, изглежда Индустрия 5.0 ще има своята важна роля в развитието на индустрията занапред.

Коментари по темата: „Задава се Индустрия 5.0 – какво вещае тя?”

добавете коментар...

  1. animal-farm-v1.0

    Нека изчезнат всички ония “мериджейи” – в Идустрия 5.0

Коментар