Италия забранява технологиите за лицево разпознаване

Умните очила ще са незаконни в Италия поне до края на идната година (снимка: CC0 Public Domain)

Италия забрани използването на технологии за лицево разпознаване и „умни очила“. Местната Агенция за защита на данните издаде санкция тип порицание за две общини, които експериментират с технологията.

Системите за разпознаване на лица, използващи биометрични данни, няма да бъдат разрешени, докато не се приеме специален закон за целта или поне до края на следващата година, казаха от агенцията за надзор на неприкосновеността на личния живот. Изключение е предвидено само за случаите, когато подобни технологии играят роля в съдебни разследвания или борба с престъпността.„Мораториумът произтича от необходимостта да се регулират изискванията за допустимост, условията и гаранциите, свързани с разпознаването на лица, в съответствие с принципа на пропорционалност“, се казва в изявление на агенцията.

Съгласно законодателството на Европейския съюз и Италия обработването на лични данни от публични органи, използващи видео-устройства, обикновено е разрешено от съображения за опазване на обществения интерес и когато е свързано с дейността на публичните органи, се добавя в анонса.

Въпреки това общините, които искат да използват техники за лицево разпознаване, трябва да сключат „пактове за градска сигурност“ с представителите на централната власт.

Агенцията реагира на мерките, предприети в южния италиански град Лече, където властите казаха, че ще започнат да използват технология, базирана на лицево разпознаване. На общината беше наредено да предостави описание на приетите системи, тяхното предназначение и правно основание, както и списък на базите данни, до които имат достъп нейните устройства за наблюдение, каза надзорният орган.

Пазителят на неприкосновеността на личния живот обърна внимание и на тосканския град Арецо, където местната полиция трябваше да бъде оборудвана с инфрачервени „суперочила“, които могат да разпознават номерата на автомобилите.

Коментар