Няколко полезни клавишни комбинации за работа с текстови документи

Специалните символи в текстовете често могат да се изпишат посредством лесни клавишни комбинации (снимка: CC0 Public Domain)

В повечето случаи писането на текст с компютър е лесна работа. Но понякога искаме – или се изисква от нас – да използваме по-специални символи. Ето по-долу някои от полезните клавишни комбинации, с които можем да въведем подобни знаци.

Част от специалните символи са удобно вградени в клавиатурата – такива като знаците за долар или пък процент са наредени върху бутоните с цифрите и се използват посредством Shift. Но освен тях нерядко използваме знаците за евро, запазена марка, температурен градус и др. Те са „закодирани“ в клавишни комбинации, нерядко с участието на Ctrl и Alt.В голяма част от текстообработващите програми можем да намерим тези специални знаци в гигантска вътрешна таблица. От нея можем да ги вземем и вмъкнем директно или пък да си запомним съответната клавишна комбинация. Това е навярно е най-доброто решение конкретно  за буквите в кирилица, които са с ударение.

За повечето популярни символи обаче има и клавишни комбинации – и хората, които пишат много, обичат да ги ползват. Това им пести време от ровенето из гигантската таблица.

Ето някои от най-популярните, често използвани и потребни символи и техните съответни клавишни комбинации, които могат да пестят време.

Знак          Код          Пояснение

™         ALT+0153         търговска марка

©         ALT+0169         обект на авторско право

®         ALT+0174         регистрирана марка

€          ALT+0128         евро

|           Alt+0124            вертикална черта

«          Alt+174               счупени скоби, отварящи

»          Alt+175               счупени скоби, затварящи

°           ALT+248           градус

$          Alt+036             долар

%         Alt+037             процент

&          Alt+038            амперсанд

‰        Alt+0137          промил

–          Alt+0150          средно тире

—         Alt+0151           дълго тире

±          Alt+0177           плюс-минус

µ          Alt+0181           микро

ѝ        Shift+ь              буква „и“ с ударение

è          Alt+0232          буква „e“ с ударение*

ò          Alt+0242          буква „о“ с ударение*

* – изписва се в режим на латиница

Коментари по темата: „Няколко полезни клавишни комбинации за работа с текстови документи”

добавете коментар...

 1. Иван

  Тц, не става.

 2. haha

  Работят в Word, Excel и навсякъде. Даже в месинджърите, където масово местоимението ѝ се пише като сонорния съгласен й. Нямат нищо общо.

 3. :o)

  Не работят в Word и Excel…оттам нататък…

 4. Елена

  Благодаря, пуснете още такива статии 🙂

Коментар