Идентификацията с ирисово разпознаване навлиза масово

Пазарът на системи за ирисово разпознаване ще расте средно с по 15,4% в идните пет години (снимка: CC0 Public Domain)

Пазaрът на технологии за разпознаване на ириса ще нарасне от 3,7 милиарда щатски долара през 2022 г. до 8,4 милиарда през 2027 г., прогнозира MarketsandMarkets. Това нарастване над два пъти ще се дължи на увеличеното използване на технология за ирисово разпознаване в индустрията за пътувания и имиграция, както и в системите за контрол на достъпа в офиси и търговски сектори.

Средногодишният темп на растеж от 15,4% ще се дължи в немалка степен и на все по-широкото навлизане на  технологиите за ирисово разпознаване в банковата и финансовата индустрия за избягване на измамни дейности, като така създават доходоносни възможности за пазара.Приложенията за управление на самоличността и контрол на достъпа ще формират по-голямата част от пазара за ирисово разпознаване през 2022 г. и се очаква да останат доминиращи през целия прогнозен период.

Решенията за разпознаване на ириса се използват в различни вертикали за приложения за управление на идентичността и контрол на достъпа. Например, в банкирането и финансите системите за разпознаване на ириса се използват от клиентите за достъп до техните банкови сметки, а служителите ги използват за достъп до своите работни станции.

При пътуванията и граничния контрол технологията се прилага за предотвратяване на навлизането на нелегални имигранти с помощта на фалшиви документи за пътуване. В много летищни терминали тези биометрични системи подобряват удобството, скоростта и ефективността на формалностите при преминаване на границата за законните пътници.

В допълнение, много правителствени организации използват технология за разпознаване на ириса за целите на идентификацията и удостоверяването.

Що се касае до самата технология, софтуерният компонент ще има по-големи възможности за развитие от хардуерния в периода от 2022 г. до 2027 г. Това включва софтуер за разпознаване на ириса и SDK, бази данни и решения за анализ и др.

Както и в много други ниши, и при тази Азиатско-тихоокеанският пазар ще предложи най-значителни възможности през прогнозния период. Това ще е водещият регион, когато става дума за развитието на технологията.Ирисово рзпознаване ще се вгражда в потребителската електроника на фона на голямо търсене в Китай, Индия и Япония. Регионът държеше най-големия дял от индустрията за разпознаване на ириса през 2021 г. Очаква се Северна Америка да представлява вторият по големина дял от пазара за разпознаване на ириса през прогнозния период.

Коментар