МВР разширява TETRA системата по проект за над 108 млн. лв.

TETRA, или наземното канално радио, осигурява нискочестотна криптирана комуникация
(снимка: Airbus)

Тази седмица МВР даде официален старт на проекта за разширяване на TETRA системата, която осигурява криптирани комуникации за военните и органи на реда, в помощ на населението.

Проектът „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата TETRA система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР“ е на стойност 108 405 677 лв. (без ДДС) и е част от Плана за възстановяване и устойчивост. Реализира се от консорциум „Национална Система за Критични Комуникации“, част от който са две компании – „Телком инженеринг ООД“ с дял от 79,30% и „Телелинк Инфра Сървисис ЕАД“ с дял от 20,70%.

Водеща роля в консорциума има „Телком инженеринг ООД“ като ексклузивен представител на световния лидер в производството на ТЕТРА оборудване Airbus.

Проектът започва приоритетно с изграждане на базови станции от ново поколение за допълване на радиопокритието на съществуващата ТЕТРА мрежа на българо-турската граница. Дългосрочната цел е покритието да достигне над 95% от територията на България.

„Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД ще работи по изграждане на инфраструктурата за нови обекти, доставката и инсталирането на резервирано електрозахранване, мрежово оборудване и част от комуникационното оборудване за пренос на данни и глас“, поясни Дина Темелкова, изпълнителен директор на дружеството.TETRA е съкращение от Terrestrial Trunked Radio, или наземно канално радио. Системата осигурява нискочестотна криптирана комуникация, която се използва за обмен на информация от военни и органи на реда, в помощ на населението.

Коментар