3 важни позиции в софтуерния екип, които не изискват ИТ умения

Във времена на криза ИТ екипите се нуждаят от три вида специалисти с не-технически умения (снимка: CC0 Public Domain)

Програмистите, инженерите и разработчиците са критични за всеки ИТ екип, но има и някои позиции, които не включват писане на код, а същевременно са не по-малко важни. Това са хората, които отговарят за финансите, регулаторните норми и одитите.

С развитието на технологиите се развиват и технологичните професии, а с тях и добрите практики по поддържане на софтуерните екипи. Отдавна е добре известно, че хората, които комуникират с клиента и „превеждат“ изискванията на езика на софтуеристите, са ключови за успеха на всяка програмна разработка. В днешно време обаче все още са подценявани някои други роли – тези на отговорника по регулаторното съответствие, специалиста по одитите, финансиста.За експертите по човешки ресурси е приоритет намирането на талантливи програмисти, инженери и разработчици, но другите функции също играят жизненоважна роля.

Отговорник по регулаторното съответствие

Спазването на нормативните изисквания е от съществено значение за всеки бизнес във всяка индустрия. Съответствието в рамките на технологичната индустрия обаче може да бъде особено сложно предизвикателство. Тенденции като BYOD (донесете си свое собствено устройство), заплахите за данните, изискванията за сигурност – всички те са причина за постоянен порой от нови разпоредби.

Служителят по съответствието е отговорен за това разработката на екипа да е в крак с регулаторните промени. Така трябва да гарантира, че ИТ екипът и неговите технологични продукти са — и ще бъдат — в съответствие с всички изисквания на всички релевантни разпоредби. Този тип служители отговарят и за разработването на стратегически планове за постигане на съответствие с всички приложими разпоредби. Тяхна е грижата как да се гарантира, че плановете се изпълняват и следват.

Какво да търсим в служителя по съответствието? Такъв човек трябва да има няколко години опит в спазването на нормативните изисквания и е най-добре този опит да включва работа в конкретната бизнес-ниша. Желателно е да има отлични устни и писмени комуникационни умения.

Отговорник по финансите и ИТ бюджета

Сумите, които различни бизнеси инвестират в технологии, постоянно растат. Скорошно проучване, извършено от Spiceworks Ziff Davis, установи, че 53% от фирмите в Северна Америка и Европа очакват разходите за ИТ да се увеличат през 2022 г. спрямо предходната година.

Приливите и отливите в ИТ бюджетите обаче се усещат болезнено от доставчиците на технологиите. Затова е добре да има финансов мениджър или бюджетен директор, който да знае как да запази компанията печеливша през цялото време. Подобни специалисти са отговорни за разработването на бюджетен план, за да гарантират рентабилност и за извличане на най-добра стойност от инвестицията на технологичната компания.Какво да търсим в бюджетния директор? Всеки финансов мениджър или бюджетен директор трябва да има задълбочени познания в бизнеса, финансите и счетоводството. Но за позиция, свързана с ИТ, кандидатите трябва също да имат опит в информационните технологии, включително познаване на жизнените цикли на продукта и процесите на разработка. Това означава опит в технологиите, разбиране за облачни изчисления и IoT. Комуникационните умения са важни: макар позицията да е от високо равнище, финансовият отговорник комуникира с всички служители на всички нива.

Мениджър по ИТ одитите

С усъвършенстването на технологиите нарастват и заплахите за киберсигурността. Очакванията за щетите, породени от кибератаките по света, са стряскащи. Факторите, които подпомогнаха тези проблеми, са рязкото преминаване към отдалечена работа поради ковид-пандемията, както и миграцията към облака.

В резултат на това сигурността сега е по-важна от всякога. Мерките за сигурност трябва да се прилагат последователно и да се актуализират често. Директорът по ИТ одитите е отговорен за разработването, планирането и извършването на одити, за да се гарантира, че контролите за сигурност са налице и работят правилно.Какво се търси в директора по ИТ одитирането? Тук са нужни действителни интердисциплинарни умения. Директорът по ИТ одита трябва да има богат опит както в технологиите, така и в бизнеса. Нужно е да има има добро разбиране на всички изисквания за спазване на нормативните изисквания, на принципите на финансовия одит, включително норми като закона Сарбан-Оксли, критериите на Базел II и свързаните с тях регулации. Директорите по ИТ одитите трябва да имат най-високи професионални и лични стандарти и да държат на почтеността – критерии, които са трудни за измерване.

Коментари по темата: „3 важни позиции в софтуерния екип, които не изискват ИТ умения”

добавете коментар...

 1. Фофу

  Някой пак притреперал от нервни кризи. И извадил глААта от го_вната за за да избълбука нещо.

 2. :o)

  Чистачка
  Секретарка
  Склададжия
  🙂
  И дори на някои от тях им се налага да работят със софтуера поне ERP.

 3. дааа

  Фофу да каже
  Той е разбирача

Коментар