Microsoft обяви програма за малкия и среден бизнес в България

Използвани подходящо, дигиталните инструменти и решения могат да се превърнат в следващия двигател на растежа за страна като България (снимка: Microsoft)

Microsoft стартира нова програма „Solution Assessment”, с която ще подкрепи дигиталната трансформация на малкия и среден бизнес в България. Програмата се финансира от Microsoft и позволява на МСП в страната да получат експертна оценка на готовността им за дигитална трансформация посредством заявка.

Програмата се състои от четири фази – провеждане на задълбочен анализ по отношение на конкретните бизнес нужди на организацията, определяне на най-подходящите варианти както за увеличаване на производителността и ИТ сигурността, така и за модернизация на ИТ инфраструктурата, като включва и препоръки за последващи стратегически стъпки, въз основа на анализи и прилагане на добри практики.

Малкият и среден бизнес са гръбнакът на българската икономика. Само през 2022 година в България оперират повече от 338 000 МСП, които не само развиват местната икономика, но и създават повече възможности за работа. Според консултантската компания „McKinsey & Company, именно дигитализацията ще има ключова роля в трансформацията на икономическия модел в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Използвани подходящо, дигиталните инструменти и решения могат да се превърнат в следващия двигател на растежа за страна като България, предоставяйки възможност на бизнеса да достигне до нови клиенти чрез разширяване на регионални и световни пазари. Програмата „Solution Assessment” цели да помогне на МСП в България по пътя им към дигиталната трансформация, посочиха от компанията.Програмата включва детайлен анализ и препоръки за вземане на информирани ИТ решения, съобразени с бизнес стратегията на организацията. Обхваща различни области като производителност на труда, ИТ сигурност, миграция  към облачни решения, модернизация на приложения и други. Препоръките, базирани на структуриран анализ, ще помогнат на МСП сами да определят стъпките, които трябва да предприемат по отношение на дигитална трансформация, използване на облачни решения и подобряване на процесите.

„Solution Assessment” се финансира изцяло от Microsoft и е с продължителност до 5 седмици. Оценяването на всяка една компания може да варира в зависимост от предоставената информация, наличната инфраструктура и изискванията. Партньор на Microsoft по тази програма ще подкрепи избраните бизнеси във всяка една фаза, за да осигури ефективен и последователен процес.

Малките и средни предприятия в България ще получат следните ресурси в рамките на програмата:

  • Цялостен преглед на ИТ практиките;
  • Оценка на риска и препоръки за подобрение;
  • Общи разходи за придобиване(на локална собствена инфраструктура или в облачна такава;
  • Препоръчителни стъпки за облачна миграция (където е приложимо).

След приключването на програмата, организациите ще могат да се възползват от по-ниски разходи, като вземат по-информирани решения и предприемат облачна миграция, съобразена изцяло с конкретната бизнес ситуация, благодарение на експертна помощ по време на целия процес.

Представители на МСП, които вече разглеждат дигиталната трансформация като основен фактор за бъдещия си растеж, но все още не са сигурни откъде да започнат, могат да кандидатстват за програмата чрез заявка. След получаване на кандидатурата, тя ще бъде разгледана и одобрена от екипа на Microsoft. Ако кандидатурата отговаря на критериите, експерт ще се свърже с посочения кандидат.

Коментар