Нов клас софтуер набира скорост: ESG

Важността на корпоративната социална отговорност роди и тласка напред нов клас софтуер: ESG отчитане (снимка: CC0 Public Domain)

Глобалният пазар на софтуер за ESG отчитане ще нарасне от 0,7 милиарда щатски долара през 2022 г. до 1,5 милиарда през 2027 г. Това значи, че сегментът ще расте средно с по 15,9% годишно през прогнозния период, според нов доклад на Markets and Markets.

Основните фактори, движещи растежа на пазара на софтуер за ESG отчетност (на екологичните, социални и управленски дейности на компаниите – environmental, social and governance), включват нарастване на възприемането на облачни решения и услуги във всички вертикали, по-големи инвестиции от страна на правителствата, скок в обема на корпоративните данни и нуждата от надеждни отчети за корпоративната социална отговорност.

Корпоративните организации с водеща роля

Водеща роля в развитието на този пазар ще имат големите, корпоративни предприятия – такива с по повече от 1000 служители. При този вид организации направлението „околна среда“ от ESG се отнася до действията, чрез които дадена компания управлява рисковете и възможностите за решаване на проблеми, свързани с климата, недостига на природни ресурси, замърсяването, отпадъците и други фактори на околната среда, както и собственото си въздействие върху околната среда.Социалната отговорност се отнася до изследването на ценностите и бизнес-отношенията на компанията чрез аспекти като веригата за доставки, качеството и безопасността на продуктите, здравето и безопасността на служителите, политиките за разнообразие в екипите и приобщаване, благополучието на служителите.

Последният аспект – „управление“ – разглежда корпоративната структура на компанията, разнообразието в управленския борд, възнагражденията на изпълнителния директор, корпоративната устойчивост и отзивчивостта към събития, както и политиките и практиките по лобиране, борбата с подкупите и корупцията.

Всичко това добива значение, защото предпочитанията и очакванията на потребителите се изменят. Клиентите очакват екологична отговорност, протестират срещу свръх-експлоатацията. За фирмите, които развиват бизнеса си без отговорност към природата и обществото, естествен очакван отговор от потребителите е бойкотът на продуктите.

По тези причини все по-често бизнесмените и акционерите разглеждат риска за устойчивостта, особено климатичния риск, като сериозен инвестиционен риск. В резултат на това сега пазарите очакват всяко предприятие да се отчита не само за приходи, разходи и печалби, но и за екологичните действия, социалната справедливост.

Да се говори само за паричните потоци вече не е достатъчно за извършване на задълбочена оценка на дейността на компанията. Очаква се тя да предприема мерки за преход към нисковъглеродна икономика, включително чрез полагането на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в тази посока.

Публичният сектор дава пример

Тъй като целите на публичния сектор са свързани с обществения интерес и полза, публичните органи имат причина да търсят максимална прозрачност относно своето въздействие. Докладите за устойчивост позволяват на правителствата да демонстрират напредъка си в намаляването на емисиите.

Азия като най-голям пазар

Азиатско-тихоокеанският регион е един от бързоразвиващите се пазари за софтуер за ESG отчетност и неговият растеж ще има ключова роля за пазара. Основните фактори за технологичния напредък в региона са нарастващите нива на урбанизация, технологичните иновации и правителствената подкрепа за цифровата икономика. Очаква се регионът да покаже най-бърз растеж през периода до 2027 г.Австралия е друг потенциален пазар с голяма значимост за ръста на пазара на софтуер за ESG отчитане. Навлизането на този вид програмни системи в страната се дължи на подобряващите се икономически перспективи на Азия, които изглеждат положителни за предприятията от всички сфери.

Коментари по темата: „Нов клас софтуер набира скорост: ESG”

добавете коментар...

  1. име*

    Още повече възможности за Qибиците

  2. баба-яга

    Това е капан.

    Бягайте като чуете за ЕСГ.

Коментар