Нов клас софтуер набира скорост: ESG

Водеща роля в развитието на този пазар ще имат големите, корпоративни предприятия