Honor постига цели в устойчивото развитие

От 2023 г. компанията започна да използва чиста енергия в операциите си 

Нов клас софтуер набира скорост: ESG

Водеща роля в развитието на този пазар ще имат големите, корпоративни предприятия