Облачните клиенти на Microsoft вече могат да съхраняват данните си в ЕС

Решението „Граница за данни на ЕС” на Microsoft ще позволи на обществения сектор, търговските клиенти в ЕС и ЕАСТ да съхраняват своите данни в региона
(снимка: Microsoft)

От началото на годината всички облачни клиенти на Microsoft от Европейския съюз могат да обработват и съхраняват своите данни в региона. Решението „Граница за данни на ЕС” (EU Data Boundary) ще бъде внедрено поетапно и приложимо за всички основни облачни услуги на компанията, включително Microsoft 365, Azure, Power Platform и Dynamics 365.

Предстоящите фази, с които ще се надгради решението „Граница за данни на ЕС”, включват съхранение и обработка на допълнителни категории лични данни, включително такива, предоставени при получаване на техническа поддръжка.

За да отговори на нуждите на клиентите от ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Microsoft вече изгради центрове за данни в повече от 17 региона в Европа. През 2020 година компанията обяви план за създаване на девет нови центъра за данни, като само през последните две години направи инвестиции, чиито размер надхвърля 12 милиарда долара.

Стъпвайки на обратна връзка от клиентите, Microsoft значително подобри графика си за обработка на специални категории лични данни и такива, които са предоставяни при получаването на техническа поддръжка. Облачните услуги на Microsoft вече отговарят и дори надхвърлят изискванията на ЕС, подчертаха от компанията.

Решението „Граница за данни на ЕС” ще позволи на обществения сектор, търговските клиенти в ЕС и ЕАСТ да съхраняват своите данни в региона. Microsoft е проектирала „Граница за данни на ЕС” така, че същевременно да надгради настоящите решения за съхранение на данни и да предложи подобрен контрол и прозрачност върху тях.

Компанията увери, че ще продължи да предлага голям набор от решения с ангажимент за цифров суверенитет – от съхранението на данни в Azure, Dynamics и Power Platform, до предстоящия Microsoft Cloud и новото разширено съхранение на данни в Microsoft 365.

Коментар