ИТ образованието като лек срещу бедността и глада

Над 14 000 души по света вече са участвали в програми за обучение по ИТ умения с Acronis
(снимка: Acronis Cyber Foundation)

Вече пет години организацията Acronis Cyber Foundation помага на деца и общности в нужда по целия свят. С широка палитра от инициативи и партньори, програмата на един от лидерите в киберзащитата, осигурява нови образователни възможности и хуманитарна подкрепа за нуждаещите се региони.

Основана през 2018 г., Acronis Cyber Foundation Program е посветена на образованието, като финансира построяването на училища и въвеждане на обучения за ИТ умения в различни общности по света. Насочена e основно към това доброволчеството да бъде лесно достъпно за всички и еволюира към включване на инициативи за облекчаване на хуманитарни бедствия и екологични проекти.

Досега, в рамките на програмата, са построени 18 училища в различни страни, а още пет училища са в процес на изграждане. Това начинание е от полза за 5500 ученици, които вече имат достъп до качествено образование. Като допълнителна подкрепа за обучението 12 училища са оборудвани с компютърни класни стаи, за да се осигури на учениците достъп до технологии и шанс да се възползват от учението в дигитална среда.

Освен с изграждане на училища, Acronis Cyber Foundation е ангажирана и с образователни проекти, като над 14 000 души вече са взели участие в програми за обучение за ИТ умения с Acronis. Осигурена е и хуманитарна помощ за над 5000 души в нуждаещи се общности.

Заедно с това програмата влияе директно върху участващите доброволци, осигурявайки им рядка възможност за досег с отдалечени части на света и уникално преживяване, каквото различните култури могат да предложат. 92% от доброволците в програмата Acronis Cyber Foundation продължават своите хуманитарни усилия на ежегодна база.

„Инициативата за училища и програмата за обучение за ИТ умения осигуриха така необходимата подкрепа за онези, които са в нужда, разкривайки пред тях свят на нови образователни и кариерни възможности. Успехът на Acronis Cyber Foundation не би могъл да бъде постигнат без помощта на нашите партньори”, споделя Патрик Пулвермюлер, главен изпълнителен директор на Acronis.

Образованието има солидно и позитивно влияние в живота на всекиго, отваряйки вратите към бъдещи кариери в технологиите – една процъфтяваща индустрия. В Сингапур, в партньорство с Yellow Ribbon Fund, програмата за ИТ обучения на Acronis Cyber Foundation е помогнала на над 120 ученици да преминат през сертификационен тренинг и да добият ценни умения, за да си подсигурят заетост. Програмата отчете, че над 70% от завършилите тренинги за ИТ умения са си осигурили заетост в рамките на един месец след приключване на курса.

Програмата за ИТ умения за мигранти в Швейцария, реализирана в партньорство с Integres – организация, насочена към интегриране на имигрантите в Швейцария, е помогнала на хората от мигрантската общност в Шафхаузен да добият критични кариерни умения, помагайки на над 70 учащи в рамките на три години.

Успехът на Acronis Cyber Foundation е постигнат благодарение на помощта на партньорите на Acronis – доставчици на услуги, включително GoDaddy, CloudFest, RNT Rausch, Zebra Systems, Climb Channel Solutions, BusyMouse, Ubistor, както и много други. Официалният благотворителен партньор на програмата, Groundbreaker, осигурява регулаторно съответствие и има грижата за всички строителни дейности в процеса на изграждането на училища.

„Ние сме убедени, че проблеми като бедността и глада могат да бъдат разрешени по устойчив начин само чрез образование. Ето защо образованието трябва да е достъпно за всички навсякъде по света. Acronis Cyber Foundation представлява същите ценности, които ми дадоха куража да построя училище в село в Доминиканската република”, казва Себастиан Ньолтинг, управляващ директор в RNT Rausch.

Acronis кани всички бизнеси, малки и големи, да се включат в съвместните проекти. За партньорите, които искат да разработят свои собствени планове за общностно развитие, програмата може да съдейства с подкрепа и на други инициативи.

Коментари по темата: „ИТ образованието като лек срещу бедността и глада”

добавете коментар...

 1. Анонимен

  Ако буренясваха нивите добре, но по селата арендатори и “евро фермери” изкупуват масово, ако и вече да са изкупили земите и усвояват яко. Ако някъде собственикът не е жив и земята пустее се отива при кмето и готово. Повечето от пожарите откъде мислите идват. Изрязват се по-дебелите дървета, дребните се палят и след това идва трактора. Унищожават се и старите напоителните канали като се заравняват. Някъде дори пътят до земите, по който се разжодат хора и животни се обработва. Безкрайна наглост и алчност.

 2. Ладен

  Български пример всички хукнали по големото градо и моло, а пък селата пустеят и нивите буренясват и НЯМА КОЙ ДА ПРОИЗВЕЖДА ХРАНА. Преценете си сами абсурда.

 3. Разум Даскалски

  ДА БЕ ДА. Лека СРЕЩУ глада е ДА ИМАТ ФЕРМИ за ЖИвОТНИ и за ЗЕМЕДЕЛИЕ да работят и ДА СИ ПРОИЗВЕЖДАТ ХРАНА, а НЕ ИТ технологии.

 4. Анонимен

  А не е ли по-добре да ги ограмотят и възпитават, че щом забременяваш под 18г. ще си носиш сам отгорността и че да ставаш баба на 27 не е екологично. Техните държави не могат да се справят с хормоните им, затова ги пращат в Европа. Тази снимка е много сходна с тези, които си правеха у нас преди време за ромското включване. Едни даващи пари, тези с костюмите “усвояващи” и тези с обикновените дрехи не знаят къде се намират, обаче чули че дават аванта и се наредили.

Коментар