Бианор Холдинг придобива две софтуерни компании

Две придобивания на Бианор Холдинг ще удвоят приходите на групата
(снимка: CC0 Public Domain)

Бианор Холдинг” АД подписа окончателно споразумение за придобиване на 100% от „Айтидо Технолоджис” ООД (ITIDO) и „Дейтабрийд” ЕООД (Databreathe) в изпълнение на обявената стратегия за допълване на органичния растеж на бизнеса с консолидация на други български софтуерни компании.

Сделките, чиято стойност не се съобщава, ще диверсифицират клиентската и проектна база на Бианор Холдинг. Основателите на ITIDO и Databreathe се очаква да станат значими акционери в Бианор Холдинг.

Новоприсъединилите се компании запазват своя бранд, мениджмънт, стратегия, екип и фокус и ще оперират до голяма степен като независими дъщерни компании в холдинга по модела на основното дружество в групата, Бианор Сървисиз.

ITIDO специализира в предоставяне на услуги по разработка на уеб и мобилни софтуерни продукти. Компанията си партнира с клиенти като Nokia и Bosch, както и с множество продуктови стартъпи в Скандинавския регион и Германия, които са основен фокус в портфолиото ѝ.

Databreathe развива дейност в областта на машинното обучение и изкуствения интелект и работи върху десетки проекти – от анализ и прогнозиране на продажбите, до интелигентни персонализирани системи за препоръчване на продукти.

И двете компании допълват технологичното ноу-хау на групата и ще ѝ позволят да участва в по-големи проекти в сферата на отбраната и обработката на потоци от данни, в която специализира Бианор Сървисиз.

„Това са сделки, които ще добавят много стойност за нашите акционери, като ще доведат до удвояване на приходите на групата, ускоряване на нейния ръст и значително увеличение на консолидираната печалба на акция”, каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор Холдинг.

За екипите на ITIDO и Databreathe сделката представлява възможност за достъп до капиталовия пазар за финансиране и ликвидност и управление на бизнес риска чрез диверсификация на клиентската база, допълни Йорданов.

В сделките не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделките не попадат в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, тъй като придобиването и управлението на участие в дъщерни дружества е обичайният предмет на дейност на Бианор Хорлдинг АД като холдингово дружество.

Придобиването на собствеността върху ITIDO и Databreathe ще бъде извършено след изпълнение на определени предварителни условия, договорени в споразуменията за придобиване, като част от тях са извън контрола на страните.

Консултанти по сделката са DGKV, SIS, Tz&P и АФА. Ръководството на Бианор Холдинг разглежда възможности за последващи придобивания.

Коментар