Acronis и GoDaddy строят училища за децата в пренебрегнати общности

Програмата Acronis Cyber Foundation подпомага образованието и обученията по ИТ умения в общности по цял свят (снимка: Acronis)

Компанията за киберзащита Acronis, с подкрепата на GoDaddy Pro, осигури подобрена инфраструктура и образователни възможности за над 645 ученици в пренебрегнати общности. В рамките на програмата Acronis Cyber Foundation бяха изградени две нови училища в Сиера Леоне и Гватемала.

Двата строителни проекта се вписват в мисията на Програмата да помага и да дава нови възможности на децата чрез модерна образователна инфраструктура и образователна среда, посочиха от Acronis.

Средно училище „Барбара” в Сиера Леоне беше завършено през септември 2022 г. Изградени са три отделни сгради, проектирани да осигуряват изобилие от естествена светлина и чист въздух. Училището се намира в махалата Барбара в областта Порт Локо на Сиера Леоне. Това е земеделски регион, където повечето семейства имат доход от средно под 2 долара дневно.

Строен с устойчиви материали, достъпни в непосредствена близост – включително бамбук и тухлена зидария – градежът започна през декември 2021 г. съвместно с НПО-партньора Forikolo. Очаква се в новата сграда да учат 120 деца.

Училището интегрира удобства в подкрепа на учениците в неравностойно положение, хигиенна зала за момичетата, както и постоянно подсигуряване на безплатни хигиенни продукти.

През 2019 г. програмата Acronis Cyber Foundation, Cloudfest и НПО партньорът Esperanza e.V. построиха пет нови класни стаи за разширяване на съществуващото Официално градско смесено училище Сан Антонио в Гватемала. Преди намесата на програмата всички 525 ученици в училището споделяха общо 10 класни стаи. Това водеше до значително препълване на помещенията.

GoDaddy Pro се присъедини към инициативата през 2021 г. и помогна за финансиране на най-новия строителен проект, който включва препроектиране и разширяване на три класни стаи в съществуващата сграда, четири допълнителни класни стаи и подходящо стълбище. Следващата цел за училището в Сан Антонио в Гватемала ще бъде изграждане на модерен компютърен кабинет, който ще позволи на учениците да оптимизират образователните ресурси.

Основана през 2018 г., Програмата Acronis Cyber Foundation Program е посветена изключително на образованието чрез финансиране на построяването на училища и осигуряването на обучения за ИТ умения в общности по цял свят.

В допълнение към изграждането на 18 училища и 7 компютърни кабинета, Програмата е ангажирана и с образователни проекти, в които участват над 19 000 души по цял свят, обхванати от програмите за ИТ умения на Acronis. Тя е осигурила хуманитарна помощ за над 5000 души в пренебрегнати общности.

Коментар