Вятърната и слънчевата енергия изпревариха въглищната в САЩ

Генерирането на електроенергия от ВЕИ източници в САЩ се увеличава
(снимка: CC0 Public Domain)

За първи път в историята на САЩ вятърната и слънчевата енергия заедно надминават въглищната в производството на електроенерия, сочи доклад на Администрацията за енергийна информация (EIA) за първото тримесечие на 2023 г.

Генерирането на електроенергия от ВЕИ източници се увеличава, докато въглищната енергетика намалява. Вятърните паркове и малките слънчеви панели на покривите на къщи и офиси имат решаващ принос за победата на „зелената” енергия над въглищата, отбелязва Electrek.

Производството на слънчева енергия в САЩ през първото тримесечие на тази година се е увеличило със 7,8% на годишна база. Производството на електроенергия от „малките” стопанства е нараснало с 24% – по-забележимо, отколкото при всяко друго производство.

Сега този тип „зелена” електроенергия представлява почти една трета от общото производство на слънчева енергия в Съединените щати (32,8%). Но цифрите трябва да се третират с повишено внимание, тъй като до голяма степен се основават на изчисления, а не на реални показатели.

Като цяло, фотоволтаичните инсталации в САЩ, включително слънчевите отоплителни кръгове, постигат дял от 4,4% от общото производство на електроенергия. Производството на вятърна електроенергия се е увеличило с 5,3% през годината и делът му възлиза на 12,5%.

Заедно вятърната и слънчевата енергия осигуряват 16,9% от производството на електроенергия в САЩ през първото тримесечие на 2023 г., сочат официалните данни на EIA.

В същото време производството на електроенергия от въглища е спаднало с 28,6% на годишна база до едва 15,6% от общото производство на електроенергия в САЩ за тримесечието. Само през март вятърните турбини в САЩ са произвели почти толкова електроенергия (44 355 GWh), колкото и въглищата (49 863 GWh).

Всички видове възобновяеми енергийни източници, включително биомаса, хидроенергия и геотермална енергия, заемат 24,9% от общото производство на електроенергия през първото тримесечие. Това е по-високо от дела на възобновяемата енергия през първото тримесечие на 2022 г. (24,2%), дори като се вземе предвид фактът, че всички видове „зелени” производства „в допълнение” към слънцето и вятъра са намалели през годината: водноелектрическа енергия с 15,5%, дървесина/биомаса с 6,2% и геотермална енергия с 3,6%.

Кумулативното възобновяемо производство на енергия в САЩ изглежда ще генерира повече от една четвърт от електроенергията тази година, което е забележително постижение.

Коментар