Засилваме партньорството с Европейската агенция за киберсигурност 

В България се наблюдава засилен интерес към изпълнението на съвременните изисквания за дигитална сигурност, отбеляза Юхан Лепасар, изпълнителен директор на ENISA (вляво)
(снимка: Министерство на електронното управление)

Министерството на електронното управление ще работи активно за задълбочаване на сътрудничеството си с Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA). Това заяви заместник-министърът на електронното управление Михаил Стойнов по време на работна среща с изпълнителния директор на ENISA Юхан Лепасар.

„Ще съблюдавам процеса по изпълнение на съвместните проекти като гарант за тяхната реализация“, допълни българският заместник-министър. В рамките на срещата двамата обсъдиха напредъка по изпълнението на проекти в областта на киберсигурността и начертаха конкретни мерки за тяхното успешно приключване.

В България се наблюдава засилен интерес към изпълнението на съвременните изисквания за дигитална сигурност, отбеляза Юхан Лепасар.  В тази връзка българският заместник-министър информира, че страната ни работи по транспонирането на новата европейска директива за мрежова информационна сигурност ЕС 2022/2555.

„Ще използваме всички възможности и механизми, които се предоставят от ENISA, за да постигнем заложените цели в нашата програма, за да подобрим националната ни киберсигурност“, увери Михаил Стойнов.

Друга тема на разговора бе надграждането на проекта за подпомагане на държавите-членки на ЕС, по който вече страната ни провежда обучения на държавни служители по киберсигурност. Двамата обсъдиха възможността за осигуряване от ENISA на тестове за устойчивост при кибератаки (т.нар. Penetration Test) за организации с особена важност за държавата.

Стойнов и Лепасар обсъдиха и номинациите на България за структурни звена в Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, в които към този момент страната ни няма представител.

Коментар