Стратегията „най-напред AI“ става все по-популярна сред бизнеса

Организациите, достигнали зрялост в използването на AI, включват своите юридически съветници още на етапа на идейното планиране (снимка: CC0 Public Domain)

55% от организациите, които вече са използвали изкуствен интелект, винаги обмислят употребата на AI при всяка промяна или технологично подобрение, според ново проучване на Gartner. Повече от половината организации (52%) съобщават, че рисковите фактори са основното им съображение при оценяване на новите сценарии на използване на AI.

„Стратегията „най-напред AI“ е отличителен белег на зрелостта в употребата на изкуствен разум и двигател за повишена възвръщаемост на инвестициите,“ посочи Ерик Бретену, почетен вицепрезидент и анализатор в Gartner. „Стратегията „AI най-напред“ обаче не означава „само AI“. Докато организациите, които са достатъчно узрели за използването на изкуствен разум, са по-склонни да обмислят мястото на AI във всеки възможен сценарий на употреба, те са също така и по-склонни да претеглят риска като критичен фактор, когато определят дали да продължат“.

Проучването е проведено от октомври до декември 2022 г. сред 622 респонденти от организации, които са внедрили AI. Gartner определя като „зряла в употребата на AI“ организация всяка структура, където са внедрени повече от пет сценария на използване на изкуствен разум, в няколко различни бизнес-звена и в различни процеси, в продуктивна среда, за период от повече от три години.

Ролята на юридическия съветник

Най-значимата отличителна черта, идентифицирана сред организациите, достигнали зрялост в използването на AI, е участието на юридически съветник още на етапа на идейното определяне на използването на AI. Организациите, които са зрели в работата с изкуствен разум, е 3,8 пъти по-вероятно да включат своите правни експерти във фазата на идейното проектиране.

„Налице е доста несигурност около етиката и законността на различните тактики на прилагане на изкуствен разум, както и страх от нарушаване на разпоредбите за поверителността. Организациите, които имат по-голям опит с изкуствен ум, не искат да се окаже, че са прекрачили някоя граница, след като са по-напреднали в процеса на разработване на различни сценарии с използване на AI“, казва Бретену.

Възвръщаемостта

Когато оценяват възвръщаемостта на инвестициите в AI, 52% от организациите, достигали зрялост в работата с изкуствен разум, се фокусират върху комбинация от технически и бизнес-показатели, за да оценят ROI. Този процент е по-нисък при организациите, които са по-малко зрели в използването на AI.

За оценяването на възвръщаемостта организациите, зрели в в областта на изкуствения интелект, използват бизнес-показатели, пряко свързани с успеха на клиентите си. Освен това 47% от „зрелите“ в проучването на Gartner посочват обслужването на клиентите като една от трите най-съществени бизнес-функции, които се облагодетелстват от удобствата на AI – в сравнение с 34% от останалите.

„Много бизнес- и ИТ лидери се фокусират върху въздействието на AI върху оптимизацията и производителността. Но организациите не постигат просперитет чрез намаляване на разходите“, анализира Бретену. „Организациите, които използват AI технология за привличане и задържане на клиенти, са способни по-ясно да формулират въздействието върху бизнеса. Следователно техните изпълнителни директори са по-ангажирани с новите проекти за AI“, което, според анализатора, още повече спомага за подобряване на обслужването на клиентите и тяхното удовлетворение.

Показатели за успех

Организациите, зрели в работата с AI, също така са по-склонни да дефинират ясни измерители и показатели за успеха на AI проектите си и то доста рано в рамките на жизнения цикъл на AI. 67% от структурите, определени като „зрели в AI“, дефинират тези показатели още по време на идейната фаза при всички случаи на употреба, в сравнение с 44% от организациите, които са по-малко зрели, твърди Gartner.

Коментар