Милиард евро за улавяне и съхранение на CO2

Европейската комисия одобри през седмицата финансиране от над 1,5 млрд. евро на 15 проекта за улавяне и съхранение на СО2 и за вятърноенергийни системи с морско разположение.

Очаква се реализацията на проектите да допринесе значително за икономическото възстановяване на ЕС, като в същото време подобри сигурността на енергийните доставки и намали емисиите на СО2.

1 млрд. евро ще бъдат предоставени безвъзмездно на шест проекта за улавяне и съхранение на СО2, а други 565 млн. евро са предвидени за девет вятърноенергийни проекта с морско разположение.

„С това свое решение Европейската комисия постави основа за разработване на две ключови устойчиво развити технологии, които ще имат съществено значение в борбата ни срещу изменението на климата“, заяви комисарят по енергетиката Пиебалгс.

Технологията за улавяне и съхранение на СО2 (Carbon Capture and Storage – CCS) запазва значението на електропроизводството на база минерални горива, като го приспособява към изискванията за нисковъглеродна енергетика.

Вятърноенергийните проекти с морско разположение (offshore wind energy projects) пък допринасят за развитието на конкурентноспособна индустрия за морска вятърна енергия и създаване на многобройни „зелени“ работни места.

Решението за финансова подкрепа на тези 15 проекта представлява първа стъпка към оползотворяване на заделените в ЕС през май 2009 г. близо 4 млрд. евро за енергийни проекти, съдействащи за икономическото възстановяване.
 

Коментар