Защо ИТ специалистите напускат работата си?

Чувството за кариерен напредък, наличието на ясна бизнес-цел и работната култура определят възможностите за задържане на ИТ талантите (снимка: CC0 Public Domain)

Изправени пред двойното предизвикателство – недостиг на ИТ кадри и дефицит на дигитални умения – организациите имат нужда да разберат възможно най-добре какво мотивира технологичните специалисти и защо те биха пожелали да напуснат работата си. Заплащането отново е най-важният фактор, разкри ново изследване. То обаче установи и множество други причини, поради които технологичните професионалисти напускат или планират да напуснат работата си, наред с липсата на увеличение на заплатите.

Удовлетворението, чувството за израстване и развитие, балансът между работа и личен живот са ключови фактори за задържане на талантливите ИТ специалисти, потвърждава анализът на Jefferson Frank –  фирма за набиране на персонал към Amazon Web Services, базирана в Обединеното кралство.

Защо ИТ специалистите напускат

Според резултатите от проучването, налице са 10 основни причини ИТ специалистите да планират да сменят работодателя си през следващите 12 месеца. Причините са изброени по реда на класирането на отговорите:

  • Липса на увеличение на заплатата/увеличение на доходите;
  • Липса на перспектива за кариера и израстване;
  • Нужда от нови професионални предизвикателства;
  • Липса на добро лидерство и визия;
  • Работна среда/фирмена култура;
  • Недостатъчна утилизация в настоящата роля/компания;
  • Липса на излагане на най-новите X продукти;
  • Търсене на по-добър баланс работа/личен живот;
  • Чувство за недооцененост в сегашната компания;
  • Стрес и претоварване.

Справедливото възнаграждение винаги ще бъде от решаващо значение, се отбелязва в доклада.

Една изненадваща констатация е, че „57% от специалистите по AWS на свободна практика биха обмислили преминаване към постоянна, щатна работа“, казва Джеймс Лойд-Тауншенд, председател и главен изпълнителен директор на Jefferson Frank. „Светът на договорната работа преди е бил разглеждан като толкова доходоносна екосистема, че изоставянето ѝ изглеждаше немислимо. Онези, които искат да привлекат професионалисти за постоянно, могат потенциално да наемат от нови пулове от таланти“.

3 съвета за задържане на технически специалисти

Задържането на ИТ персонала е проблем, който обхваща всички позиции и всички индустрии, според Лойд-Тауншенд. Тъй като технологичните професионалисти „… исторически винаги са били много търсени, то ако настоящият им работодател не може да предложи това, което искат, има голям шанс някой друг да е готов да го предложи“, поясни Лойд-Тауншенд. „Макар че този баланс на силите се изравни през последните 12-18 месеца, все пак културата на професионалистите, които не се страхуват да продължат напред, за да развият кариерата си, се запази“.

Другите основни причини, поради които технологичните професионалисти напускат, попадат в три категории: напредък, цел и работна култура. Предприятията ще трябва да съживят тези елементи с надеждата да запазят своя технологичен талант, се казва в доклада.

Съвет за задържане №1: кариерно израстване. Техническите професионалисти искат да виждат пред себе си ясни пътища за развитие и кариери, които да им дадат повече стимул да останат в бизнеса в дългосрочен план. Това трябва да включва яснота относно новите отговорности и инициативи на всеки етап, за да се избегне рискът работата да стане твърде рутинна или служителите да се чувстват като недостатъчно използвани, според доклада.

„Ясният кариерен път означава прозрачност относно това, от което един професионалист се нуждае, за да направи следващата стъпка в кариерата си с вас“, обясни Лойд-Тауншенд. „Вместо да се раздават повишения без никаква яснота относно процеса, нужно е да се гарантира, че хората знаят точно какво се изисква от тях, за да напреднат“.

Това може да включва опит в конкретна област на дадената технология или пък развитие на меки умения като управление на проекти или презентиране. Важното е мениджърите да знаят какво се изисква от служителите, за да се придвижат нагоре по стълбата, и самите служители да са наясно с необходимите стъпки. Това „…дава много по-голям шанс човек да предприеме тези стъпки с вас, отколкото да се опитва да постигне целите си другаде“, каза Лойд-Тауншенд.

Съвет за задържане № 2: ИТ специалистите искат да бъдат на върха. Организационната цел никога не е била по-важна. Професионалистите искат да се чувстват ангажирани и свързани с това, което се прави в организацията. От съществено значение е да се направи така, че даденият бизнес е в крак с развитието на съответната сфера – тъй като технологичните професионалисти обикновено искат да бъдат на върха.

Съвет за задържане №3: благополучие. Прегарянето остава сериозна тема в технологиите, според проучването. Трябва да се насърчава здравословна култура на работното място, която отчита баланса между професионалния и личния живот и нивата на стрес.

Лойд-Тауншенд препоръча на работодателите да се уверят, че „… похвалите са видими в ИТ отделите. Имейлът с „Браво“ за добре свършена работа винаги е хубав, но поздравлението по време на дискусия с голям кръг колеги винаги е по-вдъхновяваща и мотивираща. Не по-малко важно е да се обясни на другите как работата на дадения човек има значение като част от по-голямата картина в съответния бизнес.

Подходът следва да бъде заложено на ниво лидерство. Ясното и добре комуникирано чувство за цел и траектория на компанията – и за ролята на всекиго в напредъка – въвличат служителите и това влияе положително на персонала в целия бизнес.

Допълнителни стъпки, които компаниите могат да предприемат

Наред с всичко изброено има и други стъпки за създаване на чувство за ангажираност, комфорт, благополучие. Например, някои компании предлагат на екипите си дни за доброволчество, като така позволяват на служителите да допринесат за местни проекти и каузи. Това дава на хората ”…усещане за цел и че компанията помага на хората да направят нещо, което наистина има значение,” казва Лойд-Тауншенд.

Методика

Констатациите се основават на анкета сред 607 технически специалисти, работещи в AWS, Salesforce, Microsoft 365, Azure и бизнес приложения, както и в NetSuite.

Коментар