Центрове за данни ще отопляват хиляди домове в Лондон

Все по-често центрове за данни се използват за отопление на жилища 
(снимка: CC0 Public Domain)

Топлина, генерирана от центровете за данни, ще грее обитателите на 10 хиляди домове в Лондон. Правителството на Обединеното кралство е отделило около 44,5 милиона долара за подобряване на системата за централно отопление на западната част на града. 

Миналата година избухна скандал, след като стана ясно, че строителството на нови жилищни проекти в района е спряно. Причината за това бяха центровете за данни, които заеха целия наличен капацитет на местните подстанции.

Сега Фондът за зелена топлинна мрежа (GHNF) към Министерството на енергетиката на страната планира да използва отпуснатите средства за разработване на система, способна да оползотвори топлината от центровете за данни с температура на топлопренасяне от +20 до +35°C, съобщи Datacenter Dynamics.

Проектът ще се изпълнява от Old Oak and Park Royal Development Corporation (OPDC), която работи по развитието на западния район на столицата, докато компанията Aecom ще развива топлопреносната мрежа.

OPDC потвърди, че в момента се водят активни преговори с два кампуса от центрове за данни, способни да генерират общо 98,7 GWh топлина. В този район на Лондон компаниите Virtus, Ark Data Centres, Microsoft и Vantage имат свои собствени проекти за развитие на центрове за данни и всички те са на различни етапи на изпълнение.

Проектът обхваща повече от 9 хиляди жилища и 250 хиляди квадратни метра търговски недвижими имоти. Като част от общинската програма за местен енергиен ускорител (LEA), проектът ще получи още $495 хиляди за технически консултации.

Организаторите твърдят, че центровете за данни осигуряват постоянно снабдяване с топлина с нисък потенциал, която иначе се губи в атмосферата. Тази топлина сега ще се пренася чрез мрежа от пластмасови тръби до центрове за разпределение на енергия, където термопомпи ще повишават температурата на водата. След това водата ще се доставя чрез обикновени стоманени тръби до нови и съществуващи домове.

Този амбициозен проект е първата от петте зелени инициативи, за които GHNF възнамерява да отдели общо около 80 милиона долара.

Коментар