Растящият мобилен трафик оказва натиск върху инвестициите в мрежи

Очаква се до 2030 г. 5G покритието да обхване 87% от всички потребители в Европа (снимка: CC0 Public Domain)

Преходът от 4G към пето поколение мрежи, разгръщането на 5G покритието и капацитетите, както и нарастването на търсенето на висококачествени игри, разширена реалност и видеосъдържание водят до увеличение на трафика на мобилни данни в Европа. Очаква се този пазар да се утрои през следващите пет години, прогнозира GSMA.

Сега, когато 5G абонатите в Европа са особено заинтересовани от добавяне на нови услуги, изискващи повече трафик на данни, нарастват и нуждите от нови инвестиции в европейските мобилни мрежи от страна на техните оператори. Очаква се те похарчат повече от 198 милиарда евро за надграждане на своите мрежи до 2030 г., според годишния доклад за европейската мобилна икономика, изготвен от асоциацията на глобалната мобилна индустрия GSMA.

Приносът към европейската икономика

Mобилната екосистема е добавила 910 милиарда евро стойност към европейската икономика през 2022 г., според анализа. Мобилните технологии и услуги генерират 4,3% от БВП в цяла Европа. Секторът е допринесъл със 110 милиарда евро данъци през 2022 г., като данъците върху заетостта и социалните осигуровки са генерирали 50 милиарда евро, следвани от услуги, ДДС, данъци върху продажбите и акцизи с още 40 милиарда евро. Цялата екосистема отчита 2,2 милиона работни места, преки или непреки, за 2022 г.

Мобилната производителност е допринесла с 670 милиарда евро за европейската икономика. Собственият принос на операторите се изчислява на 110 милиарда евро.

Докладът очаква икономическият принос на сектора да достигне 1 трилион евро до 2030 г. Фактори за това ще са най-вече непрекъснатото разширяване на екосистемата и вертикалните сегменти, които се възползват от подобренията в производителността и ефективността, осигурени от навлизането на новото поколение мобилни услуги.

Доминираща технология

Докладът също така разкрива, че 5G ще стане доминиращата мобилна технология в Европа през следващите три години. Предвижда се до 2030 г. 5G да достигне около 87% от всички потребители. В хода на това развитие технологията ще бъде от полза за редица бизнес-сектори, тъй като европейските икономики постоянно включват нови сценарии за използване на 5G в различните индустриални дейности.

До 2030 г. 53% от бизнес-ползите от 5G ще произхождат от секторите на услугите. Почти 30% ще идват от производството, където ще се разгърнат нови приложения – такива като интелигентни фабрики, интелигентни градове и интелигентни мрежи. В това направление 5G ще спомогне за стимулиране на растежа на европейския БВП. По-конкретно новото поколение ще доведе до 153 милиарда евро икономически ползи до края на десетилетието и ще представлява около 15% от общото икономическо въздействие на мобилния сектор. Много от предимствата на технологията ще се материализират в рамките на следващите пет години.

GSMA изчислява, че в Европа има над 900 милиона активни връзки, реализирани чрез смартфони и функционални (базови) телефони. Притежаването на подобни устройства ще достигне 91% до 2030 г. благодарение на по-голямата достъпност на устройствата.

Въздействие на политиките

И все пак продължаващият растеж на 5G ще бъде накърнен от опасенията относно въздействието на политиките, които възпират инвестициите в мрежови технологии от следващо поколение в Европа, застрашавайки дигиталното лидерство на блока в световен мащаб, както и неговите цели за “Цифровото десетилетие”.

Навлизането на самостоятелните 5G технологии в Европа продължава да изостава от други региони: в края на 2022 г. само 5% от активните 5G мрежи в Европа са били 5G SA – в сравнение с 25% в Азиатско-тихоокеанския регион. Това отразява „предизвикателната” среда на работа на операторите в Европа, които продължават да се сблъскват с разпокъсаност на пазара и ниска възвръщаемост.

Паралелно с това се очаква „процъфтяване“ на сателитната свързаност. Мобилните оператори и сателитните компании се стремят да преодолеят пропуските в покритието чрез осигуряване на свързаност посредством спътникови „съзвездия” в ниската земна орбита.

Успоредно с тенденцията се забелязва, че и генеративният AI се намесва все по-силно. Операторите проучват тази възможност активно с цел автоматизирането на свои дейности като разработването на код, управлението на мрежите и обслужването на клиенти.

„Европа има силна история на лидерство в мобилните и цифровите технологии. Но сега са необходими силни, устойчиви инвестиции в мрежите, за да смогне секторът да си възвърне лидерството, изправен пред лицето на глобалната конкуренция“, казва Даниел Патаки, вицепрезидент по политиката и регулирането и ръководител за Европа в GSMA.

Коментар