Е-свързаност ще ограничи манипулациите от техническите прегледи

Нови изисквания за техническите прегледи на автомобилите значително ще повишат контрола (снимка: CC0 Public Domain)

Прекратяваме възможностите за манипулиране на данните от техническите прегледи”, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков на откриването на кръгла маса „Предизвикателства пред устойчивата мобилност. Отключване потенциала на България”, организирана от Асоциацията на автомобилните производители.

Вече са в сила нови изисквания за техническите прегледи, които значително ще повишат контрола. „От следващата година техническите пунктове трябва да осигурят свързаност на уредите за измерване с информационната система на ИА „Автомобилна администрация”, така че данните да постъпват автоматично по електронен път”, отбеляза министър Гвоздейков. Така ще се ограничат възможностите за промяна на данните от измерванията.

Производителите вече са задължени да предоставят на ИА „Автомобилна администрация” техническата информация за пътните превозни средства, допълни министърът. Досега пунктовете не разполагаха с такива данни, което затруднява извършването на прегледите.

При определянето на екологичните групи също са направени промени, заяви транспортният министър. „Вече ще се отчитат реалните данни от измерването на съдържанието на емисиите в отработилите газове за всички автомобили. Досега, ако в свидетелството за регистрация не е отразена екологичната категория на автомобила, екогрупата се определяше в зависимост от датата на първата регистрация без да се вземат предвид измерванията”, обясни Гвоздейков.

По време на техническите прегледи ще се проверява и системата за спешни повиквания eCall, с която някои видове превозни средства трябва да бъдат задължително оборудвани, съгласно европейското законодателство.

Министър Гвоздейков припомни също, че през октомври тази година са приети промени в Закона за обществените поръчки, които целят насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. До края на годината ще е готова и нормативната уредба за изискванията към чистите превозни средства, които трябва да бъдат залагани при възлагане на обществени поръчки.

„Обсъжда се идеята за създаването на единен регистър за пътните превозни средства с всички данни за техническото състояние, изменения на конструкцията, изминати километри, ремонти, техническо обслужване и други. Това ще даде пълна информация за състоянието на автомобилите и възможност на потребителите да направят информиран избор при покупката на автомобил”, допълни министър Георги Гвоздейков.

Коментар