„Биндинг България” внедри облачна ERP система

Облачната ERP система доставя на мениджърите детайлна информация за всички бизнес дейности (снимка: CC0 Public Domain)

Търговецът на едро с бира и други напитки „Биндинг България” ООД внедри облачна ERP система в процеса си на дигитална трансформация. Решението SoftOne Cloud ERP е крачка напред за компанията в подобряване на оперативната ефективност, обслужването на клиентите и цялостната бизнес гъвкавост.

Внедряването обединява всички важни бизнес процеси на „Биндинг България” в една ERP платформа, която осигурява цялостното опериране на компанията и сътрудничеството между различните ѝ отдели. В същото време платформата автоматизира ежедневните времеемки процеси, като по този начин значително се намаляват оперативните разходи и времето за реакция на специфичните заявки на клиентите.

С помощта на усъвършенствани инструменти за отчитане, Soft1 ERP предоставя на ръководителите на „Биндинг България” детайлна информация за всички бизнес дейности, като по този начин спомага за по-бързото и по-информирано вземане на решения и подобрява оперативната ефективност.

Soft1 Cloud ERP Series 6 съдържа модули за контрол на инвентара, които позволяват на „Биндинг България” ефективно да управлява складовете си и прецизно да следи наличностите. Използвайки специфични параметри за „наличност”, платформата автоматично генерира поръчките за покупка, като осигурява и необходимия инвентар и количества на текуща база и бързото обработване на поръчките.

Облачното ERP решение поддържа сигурни бизнес операции от всяко място, по всяко време и през всяко устройство.

„Тази значима стъпка отразява нашия ангажимент да инвестираме непрекъснато в технологии, които да са от полза за нашите клиенти. С внедряването на нова облачна ERP система ние ще сме по-добре подготвени да предоставяме първокласни услуги и да останем в челните редици на нашата индустрия”, коментира Диана Георгиева, изпълнителен директор на „Биндинг България” ООД.

Коментар