Изкуствен интелект “чете” очите и предвижда решенията ни

Очите са прозорец към душата. Ще пуснем ли и там изкуствения интелект?
(снимка: CC0 Public Domain)

Казват, че очите са огледало на душата. И едва ли авторът на тази метафора дори за миг си е помислил колко буквална може да е тя в наши дни. Скоро очите ще се превърнат в ценен източник на информация за изкуствения интелект, който ще може да анализира движенията им и да предвижда нашето поведение. Това не е научна фантастика, а реалност, благодарение на нов алгоритъм, разработен от международна група учени.

Алгоритъмът, наречен RETINA (Raw Eye Tracking and Image Ncoder Architecture), използва технология за проследяване на очите и дълбоко обучение, за да предвиди кой продукт или услуга ще избере човек, когато разглежда сайт за сравнение на продукти. Алгоритъмът работи толкова бързо и точно, че може да определи върху какво ще падне изборът още преди човек съзнателно да го направи.

Как е възможно това?

Факт е, че движенията на очите отразяват нашите когнитивни процеси, тоест как възприемаме, обработваме и запомняме информация. Като анализираме къде, колко дълго и колко често гледаме, можем да научим какво ни привлича, интересува, обърква или отблъсква. Въз основа на това можем да направим изводи за нашите предпочитания, мотиви и намерения.

RETINA не е първият алгоритъм, който се опитва да използва данни за движението на очите, за да предвиди поведението на хората. Той обаче има няколко предимства пред съществуващите методи.

Първо, анализира необработени данни за движението на очите, без да ги опростява или структурира, както правят традиционните подходи. Това позволява да се отчетат всички нюанси и характеристики, които могат да бъдат важни за прогнозата.

Второ, алгоритъмът взема предвид данните за движението и от двете очи, а не само от едното, както често се случва. Това повишава точността и надеждността на технологията, тъй като движенията на очите могат да бъдат асиметрични или несинхронни.

Трето, алгоритъмът използва метод на дълбоко обучение, който може независимо да идентифицира модели и зависимости в данните, без да изисква предварително дефинирани правила или хипотези.

Доказан в експеримент

Авторите на алгоритъма – проф. Мишел Ведел от университета в Мериленд, проф. Моше Унгер от университета в Тел Авив и проф. Александър Тужилин от университета в Ню Йорк – провериха работата му в експеримент, включващ 60 души. Участниците трябваше да изберат един от четирите продукта (телевизор, таблет, слушалки или часовник) въз основа на техните характеристики, представени в таблица.

Алгоритъмът анализира движенията на очите им, докато гледат масата, и изготви своята прогноза за избор. Оказа се, че алгоритъмът е правилен в 85% от случаите, като средно дава прогнозата си 2,5 секунди преди участникът да натисне бутона за избор.

Потенциални приложения

Този резултат демонстрира потенциала на алгоритъма RETINA за различни приложения в маркетинга, рекламата, електронната търговия и други области, където е важно да се знае какво иска и какво ще избере потребителят. Използвайки алгоритъма, можете да предложите по-персонализирани и подходящи продукти и услуги, да увеличите удовлетвореността и лоялността на клиентите, да подобрите конверсията и продажбите.

В допълнение, алгоритъмът може да помогне за по-доброто разбиране на потребителското поведение, да идентифицира факторите, влияещи върху избора, и да оптимизира дизайна и представянето на продукта.

Алгоритъмът RETINA може да бъде полезен и в други области, където се използва технология за проследяване на очите, като медицина, психология, психиатрия, образование, изкуство, четене и т.н. В тези области алгоритъмът може да идентифицира точки на внимание и да помогне на експертите да се приспособят към обекта.

Рисковете

Технологията за проследяване на очите става все по-достъпна и широко разпространена, благодарение на развитието на VR устройствата, смартфоните, таблетите и компютрите с предни камери. Това отваря нови възможности за алгоритъма RETINA и други подобни системи, базирани на изкуствен интелект.

Това обаче създава и множество рискове, свързани с поверителността, сигурността и етичното използване на личните данни. Ето защо е необходимо да се разработят подходящи правила и стандарти, които ще регулират тази област и ще защитават правата и интересите на потребителите.

Изкуственият интелект чете в очите ни и предвижда решенията ни. Това може да бъде плашещо или вълнуващо, в зависимост от това как възприемаме този факт. Основното е да не забравяме, че очите ни са не само източник на информация, но и прозорец към нашата душа. И трябва да ценим възможността сами да решаваме пред кого и как ще отворим този прозорец.

Коментар