Как генеративният AI променя центровете за данни

Специализираните центрове за данни за AI изчисления изискват от операторите да планират, проектират и разпределят енергийни инфраструктури (графика: CC0 Public Domain)

Въздействието на демократизацията на технологиите с изкуствен интелект (AI) върху глобалното търсене на капацитет за колокация ще принуди операторите на центрове за данни да прекроят начина, по който изграждат и управляват своите съоръжения. Изводът е от доклад на компанията за управление на търговски недвижими имоти и инвестиции JLL. Тя прогнозира, че навлизането на изкуствения разум ще доведе до увеличаване на капацитета за съхранение на глобалните центрове за данни от 10,1 ZB (зетабайта) през 2023 г. до 21 ZB през 2027 г.

„Индустрията на центровете за данни е изправена пред предизвикателствата на захранването и спешната нужда от по-устойчива енергия. Следователно стратегическият избор на място вече е от първостепенно значение за осигуряване на оперативна мащабируемост и постигане на екологичните цели“, каза Джонатан Кинси, ръководител за EMEA и глобален председател за решения за центрове за данни в JLL.

„В много случаи ще е трудно съществуващата мрежова инфраструктура да поддържа глобалното преминаване към електрификация и разширяването на критичната цифрова инфраструктура. Това прави все по-важно професионалистите в областта на недвижимите имоти да работят ръка за ръка с партньори, за да осигурят адекватна мощност за бъдещо ползване“, добави той.

Но всичко това има огромни последици за операторите на центрове за данни, когато става въпрос за планиране на физическия отпечатък на техните съоръжения. Така е, защото обемът на изчислителния капацитет, който ще трябва да съхраняват, ще нарасне.

„Повечето нови центрове за данни, построени преди 10 години, имаха критичен ИТ капацитет на натоварване под 10 MW“, се посочва в доклада. „Днес не е необичайно да чуете разработчиците да обявяват новини за изграждане на 100 MW или повече“.

С навлизане на генеративния AI пространството и мощността, от които се нуждаят центровете за данни, ще се увеличат драстично. Това ще създаде още повече предизвикателства за сектора, тъй като има големи разлики в начина, по който се изгражда център за данни, работещ с по-традиционни, корпоративни работни натоварвания, спрямо такъв, който е проектиран специално за работа с AI задачи.

„Специализираните центрове за данни за AI изчисления изглеждат много различно в сравнение с конвенционалните съоръжения. Те може да изискват от операторите да планират, проектират и разпределят енергийни ресурси въз основа на типа данни, които се обработват, или етапа на развитие на генеративния AI“, се казва в анализа на JLL. „Тъй като се очаква количеството инсталирано и експлоатирано компютърно оборудване да продължи да нараства с търсенето на AI, генерирането на топлина ще надхвърли настоящите стандарти“.

А това означава нови изисквания към охлаждането. Обикновено охлаждането на техниката представлява приблизително 40% от средното потребление на електроенергия в центъра за данни. Това е причината операторите се пренасочват от традиционни въздушни методи за охлаждане към течно охлаждане.

Работните натоварвания при AI са енергоемки и това също ще изисква от операторите да помислят за най-добрия начин да балансират енергийните нужди на своите съоръжения с техните стратегии за устойчивост. „По-големите енергийни изисквания на генеративния AI – вариращи от 300 до 500 и повече мегавата – ще изискват операторите на центрове за данни да повишат ефективността и да работят с местните власти за намиране на устойчиви енергийни източници в подкрепа на нуждите на центровете за данни“, казва JLL.

Ситуацията изисква от властите по света да обмислят инвестиране в съответните електрически мрежи. Според наличните данни, около една трета от мрежовата инфраструктура в Европа е на повече от 40 години – и изисква около 584 милиарда евро инвестиции за постигане на екологичните цели на Европейския съюз.

„Глобалната енергийна главоблъсканица представя както възможности, така и предизвикателства пред лидерите в търговските недвижими имоти що се касае до сектора на центровете за данни“, добави JLL. „Генеративният AI ще продължи да подхранва търсенето на специализирани и преработени центрове за данни, а разработчиците и операторите, които могат да осигурят устойчива изчислителна мощност, ще извлекат ползите от интензивната на данни цифрова икономика“, обобщава анализът.

Коментар