ЕС се тревожи за подводните интернет кабели

Интернет инфраструктурата е изложена на сериозни рискове, отчита ЕС
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейският съюз е загрижен за безопасността на подводните интернет кабели. Много е вероятно Съюзът да отдели средства за защита на своята подводна кабелна мрежа, като вземе предвид предложенията, изготвени от Европейската комисия.

Комисията вече е разработила мерки за подобряване на надеждността на регионалната кабелна инфраструктура, твърди Datacenter Dynamics. Планът включва мерки за защита на кабелите на ЕС или кабелните проекти в зоната от европейски интерес (CPEI).

Препоръките на Комисията насърчават развитието или значителното подобряване на подводната инфраструктура на CPEI в съответствие със законите на ЕС. Според статистиката, подводните цифрови магистрали пренасят 97% от международния интернет трафик, така че много страни считат за висок риска от повреда на съответната инфраструктура или саботаж.

Терминът CPEI се отнася до проекти, изпълнявани от национални правителства заедно с частни инвеститори. Европейската комисия предлага да се създаде група от експерти, които да определят кои проекти са стратегически най-важни за Европа и как могат да бъдат подобрени и защитени.

Препоръките включват мерки за гарантиране, че инфраструктурните оператори отговарят на най-високите стандарти за сигурност (включително военни стандарти, когато е необходимо). Средства могат да се отпускат от фондовете на вече съществуващи програми в Европейския съюз, като Европейската инвестиционна банка, но се допуска и участието на частния бизнес.

Отделен доклад от Euractiv предполага, че ЕС може да забрани сътрудничеството с „доставчици, определени като високорискови” при полагането на нови подводни кабели. По-специално става дума за китайски технологични гиганти като Huawei (нейното подразделение NHM Tech) и ZTE, които могат да бъдат обект на забрани и ограничения.

Сред другите европейски страни Обединеното кралство и Норвегия също изразиха тревогите си относно защитата на подводните интернет кабели и енергийната инфраструктура.

Коментар