Генеративният AI ще промени държавните служби за добро

Услугите на държавната и общинската администрация могат да се ускорят благодарение на генеративните алгоритми, подчертават учени (снимка: CC0 Public Domain)

Изкуственият интелект (AI) може да помогне за автоматизирането на огромна част от работата, извършена от държавните служители в стотици държавни служби. Генеративният AI може да разшири това въздействие още повече. Това подтикна експерти да предупреждават, че въвеждането на нови технологии трябва да става по начин, който е от полза за всички – а не само шанс за съкращаване на работни места.

Правителствените служби по света извършват милиарди транзакции всеки ден, обслужвайки гражданите. Всяка държава има стотици услуги, изпълнявани от различните агенции. Повечето от услугите в една държавна администрация обаче се състоят от повтарящи се транзакции, посочват от института „Тюринг“ – британски институт за науки за данните и изкуствен интелект, основан през 2015 г. От всички тези повтарящи се транзакции около 84% могат лесно да бъдат автоматизирани, „което представлява огромна потенциална възможност“, казват изследователите.

„Изкуственият интелект има огромен потенциал да помогне на правителствата да станат по-отзивчиви, ефективни и справедливи“, каза Джонатан Брайт, ръководител на AI направлението за обществени услуги в института. „Дори ако AI може да спести една минута на транзакция, това би било еквивалентно на стотици хиляди часове труд, спестен всяка година. Постигането на отговорна и точна автоматизация с AI ще изисква много работа, но огромната полза оправдава необходимата инвестиция“.

Анализът обаче разкрива, че е налице „значително вълнение“ сред държавните чиновници относно потенциала на AI да подобри производителността на обществените услуги чрез автоматизиране на сложни, но повтарящи се задачи. „Особено на фона на възхода на генеративния AI като продукт, готов да бъде интегриран в организациите, в момента има много оптимизъм около идеята, че правителствените услуги могат да бъдат направени по-бързи и по-фокусирани върху гражданите, подобрявайки общественото удовлетворение и намалявайки разходите и бюрократичните харчове“, се казва в доклада.

Близо половината от дейностите, извършвани от държавните служители, крият някаква възможност за автоматизация, сочи анализът на института. Например някои от най-често срещаните задачи включват записване, подготовка, сортиране, класифициране и архивиране на информация, проверка на точността на предоставената информация и архивиране и съхраняване на завършени документи на твърдия диск или диск на компютъра.

В сфери като шофиране и транспорт, както и образование, обучение и умения има най-много място за автоматизирани процедури. Човешкият труд обаче трудно може да бъде заменен в области като обезщетения, грижи за деца и родителство и национална сигурност.

Анализаторите са предпазливи в заключенията си доколко трудът на държавните чиновници може да бъде директно заменен от AI. „Много малко професионални категории могат или трябва да бъдат изцяло заменени от технология, особено в обществените услуги“, казват учените от Тюринг. И все пак технологията може значително да подобри индивидуалната и колективната производителност на всеки отдел чрез рационализиране на бюрократичните задачи и следователно освобождаване на време за служителите да се съсредоточат върху задачи, изискващи човешка преценка, креативност, дискретност и вземане на решения.

„Следователно, според тези резултати, пристигането на GenAI показва дори по-висок потенциал за автоматизация, отколкото може да се очаква единствено чрез анализиране на дела на рутинните задачи“, казаха изследователите.

Други експерти посочват, че AI обикновено засяга задачите, а не работните места, и съответно повишаването на ефективността може да освободи служителите и да им позволи да се съсредоточат върху дейности с по-висока добавена стойност.

Като цяло новината е добра, тъй като традиционно държавните органи в сферите на здравеопазването, образованието, полицията, грижите и местната администрация страдат от недостиг на кадри. Те обичайно се опитват да се справят и да поддържат услугите си, работейки с недостатъчно хора. Ако изкуственият интелект може да се използва за по-ефективно изпълнение на повтарящи се, еднотипни бюрократични задачи, това може да спести досадната, рутинна работа и да позволи на чиновниците да работят върху по-важните обществени елементи.

Следователно на AI и в частност на генеративния AI не бива да се гледа като на средство, което ще доведе до съкращаване на служители, предупреждават анализаторите. Работодателите в публичния сектор трябва да гледат на AI само като на средство за улеснение, за автоматизиране на повторяемите задачи.

Коментар