Пазарът на услуги за киберсигурност избуява

42% от организациите по света определят недостига на специалисти по ИТ сигурност като основна “болка” в ИТ отделите си (снимка: CC0 Public Domain)

Разрастването на киберпрестъпленията и увеличаването на броя на случаите на злонамерен софтуер предизвикват спешна преоценка на стратегиите за инфосигурност във всички индустрии и организации. Атакуемата повърхност се увеличи драстично в резултат на стабилното навлизане на облачни платформи и повишеното използване на приложения за смартфони. Тази среда, благодатна за заплахи, доведе до пропорционална ескалация на растежа на пазара на услуги за киберсигурност. В резултат, пазарът на услуги за киберсигурност е достигнал 208,3 милиарда щатски долара за 2023 г. и му предстои разрастване до $445,3 милиарда през 2032 г. при среден годишен темп на растеж от 8,8%.

Бързото разработване и внедряване на системи за сигурност, достатъчно способни да предотвратят потенциални хакерски заплахи, придобива критично значение днес. Това е неотменим императив на фона на постоянното увеличаване на зависимостта от цифрово съхранение на данните, облачните услуги, дигитализацията на бизнеса. Принос има и регулаторната среда.

Насоките на Общия регламент за защита на данните (GDPR) изискват бърза идентификация и докладване на кибератаки в рамките на 72-часов прозорец. Това е важно за потребителите, но увеличава допълнително потребността бизнесът да укрепи своите защити и цялостната си киберсигурност, казват анализаторите от DataHorizzon Research.

Секторите на банкирането, финансовите услуги и застраховането отбелязват драстичен скок, когато става дума за кибератаки. Финансовият сектор винаги е бил на прицел, но сега атакуемата повърхност е значително разширена. Това се дължи на масовото използване на мобилни устройства и на онлайн платформи за парични транзакции. Поради това организациите в бранша разработват и внедряват усъвършенствани и устойчиви мерки за информационна защита.

Същото се отнася и за правителствения, отбранителния и ИТ сектора. Прилагането на надеждни планове за реакция при инциденти в киберсигурността става фундаментално и незаменимо за оцеляването и за поддържането на доверието между клиенти и партньори.

На фона на всичко това не е чудно, че пазарът на услуги за киберсигурност избуява. Той включва набор от услуги като например тестване за проникване (пентестинг), награди за откриване на грешки („баунти“ програми) и управляемо реагиране при откриване на заплахи. Благодарение на професионализирането на услугите за киберсигурност, търсенето им в последно време нараства значително.

Принос за това има и продължаващият дефицит на специалисти в областта на киберсигурността. Кадърните експерти в тази ниша са все по-трудни за намиране и за задържане. 42% от организациите по света сочат „наличността на ИТ персонал“ като основна болка, когато става дума за е-защита, посочват анализаторите на IHL Group.

Пак по техни данни, „най-добре справящите се“ компании инвестират 285% повече в киберсигурност в сравнение с останалите бизнеси, подчертавайки връзката между инвестициите във външни услуги за киберсигурност и ръста на продажбите.

Индустриите, които ще продължат да развиват пазара на услуги за киберсигурност, включват финансите, търговията на дребно, ИТ и телекомуникациите. Предвижда се това „господство“ да продължи в идните години, катализирано от увеличаването на цифровизацията. Принос обаче ще има и развитието на „стартъп култура“ в различни индустрии, които дават приоритет на цифровите иновации.

Прогнозите показват, че Северна Америка ще остане доминиращият пазар за услуги за киберсигурност, запазвайки значителен пазарен дял през следващите години. Търсенето на киберсигурност и иновативните практики служат като основни фактори за растеж на пазара в САЩ.

Глобалният пазар на услуги за киберсигурност ще изпита 8,8% среден годишен темп на растеж до 2032 г., като се очаква технологичният напредък и скокът в търсенето на цифрова сигурност да стимулират развитието на индустрията.

Коментар