Топ 20 смартфони с най-висока и най-ниска радиация

Използвайте разумно и предпазливо смартфоните, за да избегнете потенциални рискове за здравето от излъчването им (снимка: CC0 Public Domain)

Мобилните телефони станаха незаменима част от ежедневието ни, въпреки опасенията от потенциални последици за здравето от радиацията, излъчвана от тези устройства. Решаваща метрика за разбиране на излъчването на телефоните и влиянието им върху човешкото тяло е т.нар. специфичен коефициент на поглъщане (SAR). На негова база може да се състави рейтинг на безопасност на мобилните телефони.

Излъчването от мобилните телефони попада в нейонизиращия обхват на електромагнитния спектър. За разлика от йонизиращото лъчение (рентгенови лъчи, гама лъчи), което може да увреди ДНК, нейонизиращото лъчение не притежава достатъчно енергия за директно разрушаване на молекулните връзки. Това лъчение обаче може да се абсорбира от тъканите, което води до потенциален загряващ ефект.

Демистифициране на индекса SAR

Индексът SAR определя количествено скоростта, с която радиочестотната (RF) енергия, излъчвана от телефоните, се абсорбира от човешката тъкан. Изразява се във ватове на килограм (W/kg) и отразява средното количество мощност, отложена на единица маса тъкан в рамките на определен обем.

Регулаторните органи по света, включително Европейския съюз (ЕС), установяват максимално допустимите стойности на SAR, за да гарантират безопасността на мобилните телефони.

Измерване и регулиране на SAR

Стойността на SAR, която производителят на мобилния телефон дава, представлява най-високата измерена стойност, получена при стандартизирани условия на тестване. Тези тестове обикновено включват поставяне на телефона в непосредствена близост до фантом – материал, симулиращ тъкан – и предаване с максимална мощност. Извършват се множество измервания на различни позиции около телефона и най-високата стойност се използва като отчетен SAR. Този подход осигурява консервативна оценка на потенциалната експозиция при реални условия.

ЕС, например, е установил отделни максимално допустими стойности на SAR за цялото тяло (0,08 W/kg) и за част от тялото (глава: 2 W/kg). Тези граници са определени доста под нивата, при които са наблюдавани значителни топлинни ефекти. Освен това измерването на SAR взема предвид 10-грамова маса тъкан, осреднена за 6-минутен интервал, което отразява реалистичен сценарий на непрекъснато излагане на излъчване от телефона.

Топ 20 мобилни телефони, които излъчват най-много (SAR)

(източник: Gizchina)

Топ 20 мобилни телефона, които излъчват най-малко (SAR)

(източник: Gizchina)

Съображения за SAR от реалния свят

Важно е да се разбере, че отчетеният SAR индекс представлява най-лошият сценарий. При ежедневна употреба няколко фактора допринасят за по-ниски действителни нива на експозиция в сравнение с тестваните стойности:

Сила на мрежовия сигнал: Силният мрежов сигнал предполага по-ниско предаване на мощност от телефона, което води до намален SAR. Обратно, условията на слаб сигнал изискват по-висока изходна мощност от телефона за поддържане на връзката, което потенциално води до малко по-висок SAR.

Разстояние: Интензитетът на радиочестотното излъчване следва закона на обратните квадрати. Удвояването на разстоянието между телефона и тялото намалява SAR четири пъти. Този принцип подчертава ползата от използването на слушалки или високоговорител, за да държите телефона далеч от главата по време на разговори.

Модели на използване: Повечето потребители не държат телефоните си до главата продължително време. Освен това телефонните обаждания обикновено включват периодично говорене и слушане, което допълнително намалява средните нива на експозиция, в сравнение с непрекъснатото предаване, симулирано по време на тестването.

SAR И безопасност на мобилните телефони: доказателствата

Проведени са обширни изследвания за потенциалните ефекти върху здравето от радиацията на мобилните телефони. Докато някои проучвания предполагат възможни връзки с определени здравословни състояния, доказателствата остават неубедителни.

Реномирани международни организации като Световната здравна организация (СЗО) класифицираха радиочестотните полета от мобилните телефони като „възможно канцерогенни за хората” въз основа на ограничени доказателства. Тази класификация показва потенциален риск, но не потвърждава причинно-следствена връзка.

Отговорна употреба и регулаторни мерки

Като се имат предвид текущите изследвания, е разумно да се възприеме предпазлив подход към използването на смартфоните. Ето някои съвети за минимизиране на потенциалната експозиция:

Използвайте високоговорител или слушалки: Това увеличава разстоянието между телефона и главата, като значително намалява SAR.

Текст вместо обаждане: Изпращането на текстови съобщения премахва необходимостта да държите телефона близо до главата.

Ограничете дългите разговори: По-кратките разговори намаляват цялостното излагане на радиация.

Важно е да се подчертае, че производителите на мобилни телефони са обект на строги правила за безопасност. Отчетената стойност на SAR служи като потвърждение, че устройството отговаря на установените стандарти за безопасност.

В крайна сметка, фокусирането единствено върху индекса SAR при избора на мобилен телефон може да не е най-ефективният подход. По-важно е да се убедите, че избраното устройство се придържа към нормативните изисквания, както и да възприемете отговорни практики за използване на телефона, за да минимизирате потенциалната експозиция.

Индексът SAR има роля за осигуряване на безопасността на мобилните телефони. Като разбирате този показател и факторите, влияещи върху излагането на радиация при реални сценарии на използване, можете да направите информиран избор.

Продължаването на изследванията допълнително ще обогати разбирането за потенциалните ефекти върху здравето на радиочестотното излъчване. Въпреки това, спазването на практиките за отговорна употреба и използването на регулаторни предпазни мерки осигурява стабилна рамка за безопасно боравене с мобилните телефони.

Съвети и трикове за минимизиране на излагането на радиация от мобилния телефон

Въпреки че SAR индексът предлага ценна информация, ето някои практически съвети и трикове, които можете да приложите, за да намалите допълнително излагането си на радиация от мобилния телефон:

Мрежа и сила на сигнала

Дайте приоритет на силни мрежови зони: Когато е възможно, говорете и използвайте услуги за данни в зони със силен сигнал. Това намалява мощността, която вашият телефон трябва да предава, респ. намалява SAR.

Самолетен режим в зони със слаб сигнал: Ако сте в зона със слаб сигнал (напр. селски райони, асансьори), помислете дали да не превключите телефона си на самолетен режим. Това деактивира напълно клетъчното предаване, елиминирайки излагането на радиация. Не забравяйте да активирате отново клетъчните данни или Wi-Fi, когато се върнете в зона със силен сигнал.

Дистанция

Високоговорител или слушалки: Използвайте високоговорител или кабелни слушалки, когато е възможно, по време на разговори. Това увеличава разстоянието между телефона и главата ви, като значително намалява SAR. Докато Bluetooth слушалките предлагат известно предимство, кабелните слушалки елиминират допълнителното излъчване от Bluetooth свързаността.

Стратегия за носене: Когато не използвате смартфона, избягвайте да го носите директно върху тялото си. Вместо това поставете телефона в чанта или раница. Така ще минимизирате непрекъснатия близък контакт на устройството с тялото.

Потребителски навици

Поддържайте разговорите кратки: Колкото по-дълго продължава разговорът, толкова по-голяма е общата експозиция. Помислете за изпращане на текстови съобщения или използване на приложения за мигновена комуникация, резервиране на обаждания за ситуации, изискващи продължителен разговор.

Нощни съображения: Ако се притеснявате от потенциално прекъсване на съня, дръжте телефона си далеч от леглото през нощта. Изключете го напълно или превключете на самолетен режим, за да премахнете радиацията, докато спите.

Допълнителни съображения

Проучете различните модели телефони: Въпреки че фокусирането единствено върху SAR може да не е най-добрият подход, някои уеб-ресурси ви позволяват да сравнявате стойностите на SAR на различни модели телефони. Тази информация може да бъде фактор при избора на нов телефон, но дайте приоритет на моделите, които отговарят на регулаторните стандарти.

Аксесоари от “трети страни”: Бъдете предпазливи, проучете пазара за радиационно екраниращи калъфи или чанти за телефони. Въпреки това, внимавайте с необосновани твърдения и дайте приоритет на реномирани марки с проверими данни от тестове. Не забравяйте, че навиците за отговорно използване остават най-ефективният подход.

И запомнете:

Тези съвети и трикове имат за цел да осигурят допълнителни нива на безопасност. Регулаторните органи са установили стандарти и телефоните, които се придържат към тях, обикновено се считат за безопасни за ежедневна употреба. Чрез прилагането на изброените стратегии и поддържането на балансиран подход можете да се насладите на предимствата на мобилната технология, като минимизирате потенциалните рискове.

Коментар