Необходима е промяна в мисленето от хартия към електронно

Конференция в Солун с българско участие дискутира напредъка в дигиталната трансформация в страните от Югоизточна Европа (снимка: Министерство на електронното управление)

Динамичното развитие на новите технологии изисква повишаване на цифровите умения. Само по този начин ще може да се постигне и дигиталната трансформация, към която се стремим, заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на Втората международна конференция за технологии и иновации в Югоизточна Европа в Солун.

„Необходима е промяна в мисленето от хартия към електронно, като това може да стане единствено чрез нарастване на дигиталните компетенции”, добави още министърът.

Страната ни работи по няколко програми и инициативи за преодоляване на този „недостиг на цифрови умения”. „България поставя силен акцент върху мерките, насочени към цифровата трансформация на училищното образование, включително на професионалното образование и обучение”, уточни Мундров.

По време на посещението си в южната ни съседка, Валентин Мундров се среща с  министъра на цифровото управление на Гърция – Димитрис Папастериу. Двамата разговаряха за сътрудничество не само в сферата на електронното здравеопазване, но и по отношение на изпълнението на основните цели на цифровата трансформация – дигиталните умения, цифровизацията на бизнеса и публичното управление, новите технологии.

Конференцията в Солун беше организирана от Международния център за цифрова трансформация и цифрови умения на Cisco под егидата на Министерството на здравеопазването и на Министерството на цифровото управление на Гърция.

Коментар