WPA2 е най-добро решение за Wi-Fi сигурност

Wi-Fi алиансът стартира кампания, целяща да убеди потребителите да конфигурират рутери и други безжични устройства да използват технологията за сигурност WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2).

В последните години сигурността на Wi-Fi еволюира. Стандартът WPA2 съществува от няколко години и е най-доброто решение в момента, твърдят от Wi-Fi Alliance.

WPA2 предлага сигурност от корпоративно ниво. Технологията е налична във всички продукти, които имат етикет "WiFi Certified".

WPA2 заменя оригиналния WPA стандарт, като обезпечава по-висока сигурност, вкл. и от други протоколи като WEP (Wired Equivalent Protocol), който е опция за повечето рутери.

WEP беше въведен през 1997 година, но в голяма степен e изместен от протоколите WPA и WPA2.

Официална страница: WPA2

Коментар