БАИТ обезпокоена за 200 млн. евро

Намеренията на Управляващия орган на ОПАК за промени в разпределението на структурните фондове предизвика реакция от БАИТ. Управителният съвет на ИТ асоциацията е обезпокоен от факта, че ръководството на ОП Конкурентноспособност възнамерява да конвертира 200 000 000 евро първоначално одобрени от ЕК като безвъзмездна помощ за българската икономика в средства за кредитно финансиране и изграждане на газова инфраструктура.


200 милиона евро безвъзмездна помощ от ЕК ще бъдат конвертирани в средства за кредитно финансиране и газова инфраструктура, алармира БАИТ
 

Освен това БАИТ е разтревожена от намерението на УС на ОП Конкурентоспособност да не отваря през 2012 г. никоя от схемите за безвъзмездна помощ, които до сега са се ползвали с изключително висок интерес от страна на българските фирми с цел подпомагане на техните инвестиции и иновации, гласи официално съобщение от асоциацията.

УС на БАИТ счита, че към такива кардинални решения, които касаят близо 20% от всички средства по ОП Конкурентноспособност и предвиждат превръщане на безвъзмездна помощ за бизнеса в кредити и финансиране на инфраструктура, трябва да се пристъпва единствено след обстойно и широко обществено обсъждане.

Предложение за пренасочване на близо една пета от ресурса на ОП Конкурентноспособност ще бъде отправено към Комитета за наблюдение на ОП Конкурентноспособност на заседание на 13 декември 2011 г., уточняват от БАИТ. Намеренията на Управляващия орган са оповестени една седмица преди насроченото заседание на и без всякакво предварително обсъждане с българските бизнес асоциации, които представляват интереса на десетки хиляди фирми, директно засегнати от предвижданите решения.  

БАИТ настоява да се отложи взимането на решение по този въпрос от Комитета за наблюдение на ОП Конкурентноспособност и да се проведе широко обществено обсъждане с включване на бизнес асоциациите, чийто членове ще бъдат пряко засегнати.

Коментар