Как ИКТ могат да направят градовете „умни”

Три са важните аспекти на ИКТ в светлината на интелигентните енергийни системи. Според еврокомисаря Нели Крус, отговорна за цифровите технологии, ИКТ могат да направят нашия свят по-интелигентен, да ни помогнат да работим по-добре с други сектори като енергията и транспорта и да намалят своя въглероден отпечатък, пише GreenTech.bg.

„Нека ви припомня как ИКТ могат да ни помогнат да направим нашите градове по-интелигентни и нашите електроенергийни мрежи по-умни. С интелигентните градове ние можем да намалим използването на ресурси; можем да дадем лесни за използване инструменти в ръцете на всички; можем да подобрим качеството на живот“, каза Нели Крус ИКТ на провелатата се по-рано този месец в Брюксел конференция “Интелигентна енергия и устойчиви ИКТ“.

ИКТ за зелени иновации

„Представете си иновации като улично осветление, което знае кога има хора наоколо – и се самонастройва според това. Системи за домашно отопление, които отговарят на своята среда и които можете да контролирате дистанционно. Електрически превозни средства, които са напълно интегрирани с мрежата. По-добра информация, даваща възможност на хората да вземат интелигентни, зелени решения във всичко, което вършат. Това е интелигентният свят, който ИКТ могат да осигурят“, казва Нели Крус.

ИКТ също така могат да осигурят по-интелигентна двупосочна електроразпределителна мрежа, особено на ниво търговия на дребно. Това е възможно на базата на данни в реално време за времето и количеството на потреблението на енергия и като бъде позволето на домакинствата да станат доставчици на енергия към мрежата.

Преодоляване на секторните бариери

Второто нещо, което е нужно, според Крус, е сътрудничество между различните сектори – информационните и комуникационни технологии, транспорта и енергетиката. Те трябва да работят заедно.

Например, телекомуникационни компании имат голям опит в областта на фактуриране и ценообразуване. Лесно е да се види как това знание може да помогне на останалите доставчици на комунални услуги да подобрят работата си в тази област. Също така предприятията с опит в обработката на огромни обеми данни в реално време могат да предложат огромна стойност при въвеждането на интелигентни мрежи.

Но сътрудничеството е възможно и в друго направление – при създаване на инфраструктура. Често операторите на различни мрежи – фирми от енергетиката, телекомуникациите, водите и транспорта – ненужно дублират „пасивната инфраструктура“ – например канали за полагане на кабели.

„Това е хабене на ресурси! Ако сме по-добри в планирането, осигуряването на достъп, повторното използване и споделянето на тези активи, тогава всеки може да спести много! Най-важното е, че може да намали цената на новите високоскоростни широколентови мрежи. Не забравяйте, че без тези мрежи ние не можем да започнем създаването на на интелигентни мрежи или интелигентни градове!“, казва Крус.

Изводът е, че всички имат интерес от по-активната комуникация между секторите и облекчаването на тази синергия.

ИКТ могат да станат по-зелен сектор

Не на последно място ИКТ могат да станат по-зелен сектор. Те консумират 8 до 10% от електроенергията на ЕС и до 2020 г. този процент може да се удвои. Центровете за данни в Западна Европа консумират до 100 милиарда киловатчаса годишно. Това е приблизително колкото общото потребление на електроенергия на Нидерландия.

„За да разберем по-добре и управляваме по-добре тези въздействия, ние трябва да се споразумеем за начина, по който да ги измерваме. Заедно с водещите организации по стандартизация вече сме договорили общи и прозрачни стандарти за измерване на екологичния отпечатък на ИКТ. Много компании сега правят пилотно тестване на тези стандарти в реалния бизнес. Имайки договорен стандарт, ще бъде възможно да се подобри производителността на индустрията, основавайки се на солидни доказателства“, посочва Крус.

Инициатива за интелигентни градове и общества

Европейската комисия е готова да осигури финансова подкрепа за превръщане на „умните” идеи в реални, вкл. за справяне с регулаторни бариери. Вече е разработена инициатива за интелигентни градове и общности, която ще стартира през юли. В партньорство ще работят публичните и частните участници, секторите на енергетиката, транспорта и ИКТ.

Коментар