Ръст на хардуерния пазар у нас през Q3 2012

Общите доставки на компютърен и комуникационен хардуер в България през третото тримесечие на годината са достигнали 142,7 млн. евро, което е със 7% повече спрямо същия период на предходната година, сочи нов анализ на агенция CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co.

Проучването обхваща настолни и мобилни компютри, принтерна периферия, видео устройства, компоненти, токозахранващи устройства и комуникационно оборудване, вкл. базови станции и смартфони. Най-стабилни се запазват доставките на компютърни компоненти. Експортът през тримесечието е намалял до 40,6 млн. евро.

За деветте месеца на 2012 доставките на технологичен хардуер възлизат на 402,3 млн. евро, бележейки спад с 2%, като резултатът на комуникационния хардуер е със съществен принос за това. За разлика от световната тенденция на лек ръст в средната цена на мобилните телефони, най-големият пазар на технологичен хардуер в страната се държи точно обратното – ръст в бройки и спад в обема.

Коментари по темата: „Ръст на хардуерния пазар у нас през Q3 2012”

добавете коментар...

  1. :)

    Ръст на вноса 🙂 тоест пак ще има складови наличности и промоции до лятото…в България винаги се внася много повече хардуер отколкото умрелия крайноклиентски пазар може да поеме.

Коментар