Виртуални услуги скъсяват работния ден

Нови услуги за бизнес клиенти е достъпна на българския пазар. Пакетните решения „StepInBG” и „All Y Need for Startup” се  доставят съвместно от команиите Virtual Assistants и Стоун компютърс.

       
Александър Аврамов, управител на Стоун компютърс, подчерта, че компанията първа у нас предлага всички видове ИТ услуги в облака

       

Пакетите включват набор от функционалности по избор – от персонален асистент, през онлайн счетоводство, имейл, виртуални десктопи, система за управление на връзките с клиентите (CRM) и уебконферентни срещи до обработка на документация, маркетинг, реклама и организиране на събития.

Услугите са изцяло съобразени с индивидуалните потребности на фирмите, съобщиха от доставчика на облачни ИТ решения Стоун компютърс.

Клиентът разполага с постоянно достъпен личен виртуален асистент, фокусиран върху реалните резултати от работата, като пести пари и скъсява работния ден наполовина, твърдят доставчиците на услугата.

„Бизнесът все повече се автоматизира, използва нов софтуер – за бизнес анализи, планиране, справки в реално време, а информационните технологии играят ключова роля за успеха и увеличаването на продажбите”, коментира Ваня Османлиева, основател и главен изпълнителен директор на Virtual Assistants.

Идеята на новите услуги е клиентът да се фокусира върху основната си дейност, като „остави всичко останало на нас”, допълни Османлиева.

Сред потенциалните клиенти на услугата са стартиращите фирми у нас, които са „въоръжени” само с идеи и често дори нямат офис. Новите виртуални предложения отговарят и на стремежа на компаниите към ефективно управление на времето, възвръщаемост на инвестициите и контрол на качеството. Услугите ще са от полза и за чуждестранните фирми в България, които едновременно търсят нови пазари и прибягват до нови бизнес модели за оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността на продажбите.

„Virtual Assistants бяха от първите, които развиха пазара на виртуални асистенти, ние пък сме първите, които предлагаме всички видове ИТ услуги в облака”, коментира от своя страна Александър Аврамов – изпълнителен директор на Стоун компютърс. 

Коментар