Повече възможности на мобилните устройства ще даде нов софтуер от Microsoft

Повече възможности на мобилните устройства ще даде нов софтуер от Microsoft
Индустриални роботи и медицински уреди, джобни скенери и GPS продукти ще се възползват от подобрените характеристики във версия 6 на операционната система Windows CE
11-05-2006
Производители на мобилни устройства и разработчици на софтуер, които използват операционната система Windows CE на компанията Microsoft, ще получат нов, по-мощен инструмент в ръцете си. Това е версия 6 на Windows CE.
Microsoft обяви бета версия на софтуера в началото на седмицата по време на най-голямата конференция за разработчици на мобилни и т.нар. вградени приложения (Mobile and Embedded Developers Conference 2006). Докато сегашната версия 5.0 на Windows CE може да изпълнява едновременно 32 процеса, то новата версия 6 на операционната система поддържа 32 000 процеса. Нещо повече, всеки процес в Windows CE 6 разполага с 2GB виртуална памет, срещу 32MB във версия 5 на софтуера.
Имайки достъп до кода на Windows CE, производители и разработчици на софтуер ще могат да създават специфични интерфейси и приложения за устройствата, които са базирани на операционната система Windows CE. За крайните потребители това означава достъп до ново поколение мобилни устройства, с много повече функции и възможности, съобразени с конкретните нужди.
Операционната система Windows CE намира приложение в много широк спектър от устройства – индустриални роботи, джобни скенери, медицински уреди, устройства за GPS навигация и др. Тя е в основата и на версията Windows Mobile, която е популярна в джобните компютри и смарт телефоните. Според проучвания на пазара, през 2005 година Windows CE е била номер едно операционна система за цифрови персонални помощници, или PDA.
Подобренията във версия 6 на Windows CE са в унисон със стратегията на Microsoft, наречена Shared Source Initiative, да предоставя на разработчиците на софтуер средства, които ще им позволят по-бързо да създават специфични, оригинални приложения. Подобна политика стимулира използването на мобилни устройства, особено в индустрията, тъй като производителите и разработчиците на софтуер успяват бързо да пускат на пазара продукти със специфични функции в зависимост от сферите на приложение.
В допълнение към Windows CE версия 6, Microsoft направи още едно интересно обявление за програмистите. Компанията е добавила средството Platform Builder в своята система за разработка Visual Studio 2005. Това означава, че потребителите на софтуера сега ще могат от едно място да извършват както системни функции по конфигуриране и тестване на операционната система, така и да пишат приложения.

Коментар