Операторите: оцеляване отвъд обикновеното

Отвъд лимитите означава да надскачаме границите на познатите практики, заяви Ханс Вестберг, президент и CEO на Ericsson, по време на Световния мобилен конгрес в Барселона

Отвъд лимитите означава да надскачаме границите на познатите практики, заяви Ханс Вестберг, президент и CEO на Ericsson, по време на Световния мобилен конгрес в Барселона

Милиарди потребители на интернет, от които почти половината мобилни; умни телефони, при които 75% от времето на ползване не е свързано с провеждането на разговори; нови модели на правене на бизнес и на творчество като например т. нар. краудсорсинг – ето това е свързаното общество в действие. То е факт днес.

За операторите, които осигуряват постоянната ни свързаност с онлайн пространството, тази цветуща тенденция не е толкова красива, разкри Ханс Вестберг, президент и CEO на Ericsson, по време на дискусионното студио “Бъдещето на комуникациите”, организирано от GSMA в рамките на Конгреса за мобилни технологии в Барселона. Те са изправени пред сложна битка – трафикът расте, защото потребителите са все повече и ползват все повече услуги, технологиите се развиват бързо и постоянно трябва да се инвестира все по-агресивно, а в същото време цените постоянно спадат.

Темпът на растежа на мобилните услуги изобщо не се забавя, въпреки привидното насищане на глобалния пазар, посочи Вестберг. Ако сравним 2008 година с 2012, ще установим, че мобилните разговори са се увеличили с 88% през 2008 спрямо предходната година и с цели 93% през 2012 спрямо предишната. Дори прости мобилни приложения като СМС съобщенията бележат страхотен растеж: те са се увеличили с 68% през 2008 г. и с цели 84% през 2012 г. Заедно с това се появяват нови елементи: нови ценови модели, нови видове пакети, нови технологии в мрежите.

Има три начина операторите да се справят с нарастващия натиск, заяви Вестберг. По думите му, те са свързани с постоянното преминаване отвъд обичайното, отвъд лимитите, отвъд хората.

“Отвъд обикновеното” означава, че за да успее, операторът трябва постоянно да се стреми към надскачане на IP и познатите технологии и протоколи. Един пример за това е бързото навлизане на VoLTE – технологията за пренос на глас през LTE, която съвсем доскоро беше нещо напълно непознато.

“Отвъд лимитите означава да надскачаме границите на познатите практики. Можем да предоставим възможност на трети разработчици да създават приложения и нови услуги върху вече наличната мрежа. Можем да мерим производителността и ефективността с нови ключови показатели, технически и нетехнически. Можем да търсим по-интелигентни приложения”,  обясни Вестберг.

„Отвъд хората” пък трябва да значи, че в близкото бъдеще всичко ще е свързано и техниката ще обменя данни без нужда от човешка намеса. Машините ще си говорят помежду си: например, “умните” електромери ще “питат” също толкова “умните” електроуреди какви задачи са програмирани за тях и после ще им “казват” по кое време е най-добре да бъдат изпълнени тези задачи. Тази тенденция набира скорост под съкратеното наименование “М2М”.

Въпросните три направления, според топ-шефа на Ericsson, ще осигурят на операторите по света възможност да се развиват и растат в условията на все по-голяма конкуренция и все повече инвестиции при все по-малки печалби.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар