Национален портал ще доставя е-услуги за бизнеса и гражданите

Национален портал ще доставя е-услуги за бизнеса и гражданите
Ведомствата ще обменят документи чрез единна система
13-05-2006
Ще бъде създаден национален портал за електронни услуги за гражданите и бизнеса,
заяви в петък министърът на държавната администрация Николай Василев на среща с посланиците на страните от ЕС.
МДААР работи и по изграждане на единна система за електронен обмен на документи между отделните ведомства. Предстои да се изготви също единен модел за интернет страниците на различните общински и областни управи, както и за уеднаквяване на административните услуги, предлагани от тях.
Концепцията на МДААР за развитие на електронното правителство включва още изграждане на централизирани и регионални информационни структури.
В началото на месец април 2006 г. Министерският съвет одобри и проект на Закон за електронната търговия, с който се регламентират услугите на информационното общество и се въвеждат ясни изисквания към доставчиците на информационни услуги. В момента МДААР разработва и Законопроект за електронното управление и Стратегия за електронното правителство.
За модернизацията на работния процес в администрацията през тази година МДААР ще предостави на общинските и областните управи в цялата страна общо 1800 компютъра и 2150 електронни подписа. Ще се въведе централизирана електронна система за управление на човешките ресурси и централизирана система за е-обучение.
До края на годината 20 000 служители в държавната администрация ще преминат обучения по информационни технологии.

рубрика: Uncategorized

Коментар