Бизнесът възприема политиката BYOD

Близо половината компании вече възприемат политиката BYOD (Bring Your Own Device – носете собственото си устройство), а други 18% планират да направят това до края на годината, сочи проучване на TechRepublic. Многочислени изследвания потвърждават, че работата със собствени устройства увеличава оперативността и продуктивността на служителите без допълнителни инвестиции от страна на компаниите.

Основният проблем при тази нова тенденция обаче е сигурността. Според повечето експерти, BYOD носи неразрешими проблеми, но това трябва да се приеме като даденост, показва онлайн анкетата на TechRepublic сред над хиляда мениджъри.

Като цяло, резултатите са в полза на новата концепция за организация на работата. 44% от анкетираните твърдят, че прилагат широко BYOD в техните компании. Други 18% компании планират да внедрят този подход до края на 2013 година. BYOD не е просто модно течение или временна тенденция – 34,2% от анкетираните признават, че техните служители работят със собствените си устройства от над 2 години, а 26,8% – от 1 до 2 години.

Като тенденция, а не готово решение или технология, BYOD изисква съответни действия от страна на ИТ директорите. Устройствата са част от живота на хората, поради което те искат да ги ползват и на работата си. Така че BYOD не може да бъде спряна като тенденция, но може да бъде управлявана.

Проблемите с BYOD са познати. За много от компаниите основната пречка за внедряване на BOYD са различията между устройствата. Според други от анкетираните, не всички служители притежават необходимите устройства. Главният проблем обаче си остава сигурността.

Стремителният ръст в броя на мобилните устройства води и до по-широкото им използване за киберпрестъпления – както в потребителския, така и в корпоративния сегмент. При преход към BYOD следва да се вземат допълнителни мерки за сигурност, вкл. пълноценна защита в облака.

Коментар