Излезе нов софтуер за проверка на правописа

Днес компанията БиЕмДжи представи новия софтуер за проверка на правописа Кирила Корект, версия 2007. Програмата коригира текстове, написани на български език в офис пакета на Microsoft версии 2000/XP и 2003.

Кирила Корект е средство за редакция, което дава на потребителя сигурност, че в неговите документи няма неправилно написани думи и че изреченията са стилистично коректни.

Новата версия 2007 работи с речник с над 98% покриваемост и над 96% прецизност на предложенията, обявиха от БиЕмДжи. Модулът за проверка на граматическата и стилистична коректност използва над 30 правила и 8 функционални стила. Вграденият речник съдържа над 25 000 синонима.

30–дневна пълно-функционална пробна версия на Кирила Корект 2007 е достъпна безплатно от сайтовете www.cyrilla.bg и www.bmg.bg. Цената на продукта за крайни потребители е 69 лв.

Коментар