ИТ специалистите по сигурност са най-търсени

Търсенето на специалисти по кибер сигурност в САЩ е нараснало с 3,5 пъти по-бързо, отколкото за останалите ИТ кадри и изпреварва 12 пъти търсенето за останалите професии, сочи изследване на Burning Glass Technologies за последните пет години.

Изследвани са свободните места, публикувани на сайтовете на комерсиални и правителствени агенции. През 2012 година са публикувани 67 400 обяви за специалисти по кибер сигурност в редица отрасли, вкл. финансова сфера, търговия, здравеопазване и професионални услуги. Броят на обявите е бил със 73% по-голям, отколкото през 2007 г.

Като цяло, търсенето на компютърни специалисти е нараснало с 20% за този петгодишен период, а въобще на всякакви други специалисти – само с 6%. Двете най-търсени специалности от работодателите са инженер по информационна сигурност и анализатор на системи за сигурност. Почти всяка трета обявена позиция през миналата година е била именно за специалист по защита на информацията. Една четвърт от обявите пък са били за анализатор на системи за сигурност.

В последните две години броят на работните места, за които се изисква сертификат CISSP (Certified Information Systems Security Professional), е нараснал от 19 до на 29 хиляди.

Любопитен е и друг резултат от проучването – на работодателите се налага все по-често да дублират обявите за специалисти по сигурност, за да намерят действително квалифициран кадър, което говори за дефицит на специалисти.

Очаква се през настоящата година търсенето на специалисти по сигурност да достигне 330 позиции в световен мащаб. Недостигът на кадри с подобни умения натоварват допълнително останалите служители в компаниите, на които се налага да работят повече и по-продължително.

Поради дефицита на специалисти по ИТ сигурност, компаниите са по-уязвими на кибер заплахи. Закономерно, и заплатите на квалифицираните кадри по сигурността растат много по-бързо, в сравнение с тези на останалите ИТ специалисти.

По данни на Burning Glass, разликата в заплащането е почти 12 хиляди долара в полза на специалистите по сигурност. През миналата година средната годишна заплата на такъв специалист е била 100 733 долара, спрямо 89 205 долара средно за останалите ИТ професии. Кадрите с престижни сертификати по ИТ сигурност получават още по-големи възнаграждения.

Коментар