Център за учебни компании отвори врати във Варна

Центърът за учебни компании ще подпомага студентското предприемачество, като използва методика на Джуниър Ачийвмънт България

Центърът за учебни компании ще подпомага студентското предприемачество, като използва методика на Джуниър Ачийвмънт България

Джуниър Ачийвмънт България и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” откриха Център за учебни компании в морската ни столица. Проектът ще развива предприемаческия потенциал и умения на перспективните студенти.

Стотици младежи ще могат да надградят теоретичните си знания с реални практически умения в сферата на бизнес услугите, съобщиха от Джуниър Ачийвмънт България.

Идеята на Центъра за учебни компании е да се превърне в постоянно действаща структура, която подпомага студентското предприемачество и търси реална подкрепа от страна на бизнеса за студентските проекти и бизнес идеи. За целта новото звено ще използва методиката на работа и опита на Джуниър Ачийвмънт България и програмата „Учебна компания за студенти”.

ВСУ „Черноризец Храбър” за първи път се включва в „Учебна компания за студенти” през 2011 година, като интересът на студентите към решаването на бизнес предизвикателства в реална среда чрез създаване на студентска фирма расте всяка година.

През учебната 2012/2013 г. по този проект във Варненския свободен университет работят 9 студентски компании с разнороден предмет на дейност – социално предприемачество, туристически услуги, алтернативен транспорт, производство на зелена енергия, екологични инициативи и  производства.

В рамките на програмата “Учебна компания за студенти” участниците преминават през всички бизнес цикли – регистриране и създаване на фирма, генериране на бизнес идея, проучване, анализ и оценка на рентабилността на бизнеса, бизнес планиране и развитие на организационни, маркетингови, производствени и логистични стратегии, реален производствен процес, счетоводна отчетност, позициониране на пазара, продажби и отчитане на печалби или загуби.

Коментар