Apple има най-много фанатични потребители

Apple е компанията с най-много фанатични потребители, установи глобално проучване на Forrester. Повечето анкетирани – 85% в света и 88% в САЩ – не изпитват привързаност към определена цифрова екостима, но сред тези, които симпатизират на софтуерните и хардуерни продукти с определена марка, има изявен лидер и това е Apple.

Apple се радва на най-много лоялни и фанатично предани потребители (източник: Forrester)

Apple се радва на най-много лоялни и фанатично предани потребители (източник: Forrester)

Изследователите са разделили потребителите на три категории: свободни радикали, които не са привързани към екосисистема и ползват различни устройства с различни платформи; лоялни потребители – това са хора с умерена привързаност, ползващи няколко устройства от една екосистема; и фанатично предани – хора с високо ниво на преданост към всички устройства от една екосистема.

Проучването показва, че на Apple се падат 58% от лоялните почитатели и 56% от фанатичните потребители на електронни устройства и услуги, считано в глобален мащаб. Тези проценти  за Apple са още по-високи в САЩ – съответно 59% и 71%.

За сравнение, ИТ гигантите Microsoft и Google събират по 17% лоялни почитатели на техните екосистема. Но докато преданите потребители на Microsoft са 44%, то при Google този показател е само 1%.

Коментар