Telefonica минава в облака на Microsoft

Операторът Telefonica заложи на облачния пакет Office 365

Операторът Telefonica заложи на облачния пакет Office 365

Телеком операторът Telefonica внедрява облачния пакет Microsoft Office 365 и Yammer в рамките на план за повишаване на ефективността на бизнеса и конкурентоспособността си.

В резултат на прехода към облачна услуга, компанията ще предложи по-бързи комуникации на своите 130 хиляди служители, ще намали времето за разработка на нови продукти и услуги и ще съкрати разходите за организиране на съвместна работа с 20%.

Telefonica има подразделения в 24 страни и служители, говорещи на 8 езика. Сега тя ще осигури мигновени преводи на разговори чрез интеграция на Microsoft Translator в Yammer.

Внедряването на новите решения ще помогне на служителите на оператора да работят по-ефективно, поясняват от Telefonica. Предвиждат се комуникации чрез Lync и облачното хранилище SharePoint.

Като цяло, внедряването на облачните технологии ще опрости ИТ инфраструктурата на компанията, като се съблюдават специфичните изисквания за конфиденциалност на данните, и ще засили позициите й на глобалния пазар, отбелязва Microsoft.

Преходът в облака с Office 365 и Yammer опростява и ускорява съвместната работа независимо от географската или организационната структура на компаниите, коментира Курт Дел Бене, президент на подразделението Office в Microsoft.

Коментар