САЩ остават най-доброто място за дейта центрове

САЩ имат сериозни предимства като място за изграждане на центрове за данни

САЩ имат сериозни предимства като място за изграждане на центрове за данни

Съединените щати продължават да бъдат най-сигурното място за разполагане на центрове за данни, сочи доклад на Cushman & Wakefield, hurleypalmerflatt и Source8, базиран на анализ на 30 от най-важните пазари в света.

Второ място държи Великобритания, следвана от Швеция, която се придвижва от осма позиция. Отстъпление се наблюдава при Япония – в резултат на природните катаклизми и неустойчивата икономика страната слиза от 20 на 26 позиция в класацията.

Докладът цели да помогне на компаниите да приемат обосновани инвестиционни решения за разполагане на своите центрове за данни.

Подобен анализ помага също при разработката на стратегии за смекчаване на очаквания риск, които отразяват фактори като разходи за енергия и работна сила, достъп до интернет, потенциални природни катастрофи и политическа нестабилност.

САЩ печели първо място, благодарение на бързото усвояване на технологиите и внедряването им в центровете за данни. Освен това страната следва положителна тенденция по отношение на фундаментални принципи на пазарната икономика, се посочва още в доклада на Cushman & Wakefield.

Коментар