ЕС награди иновативни публични инициативи

Европейската комисия награди с по 100 000 евро девет иновативни публични инициативи

Европейската комисия награди с по 100 000 евро девет иновативни публични инициативи

Европейската комисия обяви победителите в надпревара за най-иновативни публични инициативи, които са от полза за гражданите, фирмите, образователния или изследователския сектор. Всяка от деветте инициативи от Хърватия, Финландия, Нидерландия, Португалия, Словакия, Испания (двама победители), Швеция и Великобритания получи по 100 000 евро.

Сред удостоените с наградата иновации са: достъпна по телефон интегрирана здравна информация, уеб платформа за възможности за финансиране на фирми и система за откриване на случаи на плагиатство, която е от полза за висшите учебни заведения.

В конкурса участваха 203 проекта от целия ЕС. Деветимата победители бяха избрани от независимо жури въз основа на четири критерия: икономически ефект от техните инициативи; доколко отговарят на предизвикателствата пред обществото; доколко оригинална и лесна за изпълнение е дадена идея; как наградените смятат да използват парите от наградата.

Парите от наградите ще бъдат използвани за разширяване на мащаба на инициативите, съобщи Комисията. Носители на наградата за 2013 г. станаха:

В категория „Граждани”:

Столичен район Хелзинки, Финландия – оповестяване на данни с отворен достъп, за да бъдат включени гражданите във вземането на решения;

Шведската национална инициатива за електронно здравеопазване, която позволява на пациенти и доставчици на здравни грижи да проследяват онлайн отнасящата се до тях здравна информация;

Район Айлингтън в Лондон, Великобритания – интегриран пакет от мерки за намеса с цел намаляване на недостига на гориво, твърде големия брой смъртни случаи през зимата и приемането в болници.

В категория „Фирми”:

Испанският център за данни с отворен достъп – амбициозна национална инициатива за повторно използване на информация от публичния сектор, която открива нови икономически възможности;

Регионалната администрация на северните провинции в Нидерландия – уеб платформа, предоставяща бърз достъп до възможности за финансиране за фирми;

Португалската агенция за публични реформи – опростено основаване на предприятия без никакъв или с минимален период на изчакване.

Категория „Образование и изследвания”

Испанският регион Мурсия – екипи от студенти стават предприемачи и се включват в състезание за енергийно ефективни автомобили;

Хърватската академична и изследователска мрежа – насърчаване на равния достъп до висококачествено образование чрез даване на основни училища в отдалечени райони на достъп до ИКТ;

Словашка национална инициатива – система за откриване на случаи на плагиатство чрез събиране на тезите и дисертациите от всички висши учебни заведения.

Коментар