Е-платформи за обществени поръчки пестят 1 млрд. лв.

Заради тромави административни процедури се губят 20% от средствата, които държавата отделя за обществени поръчки, или един милиард лева годишно. Това съобщи Елеонора Николова, директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР).

Електронните платформи за обществени поръчки могат да ограничат корупцията, да подобрят качеството  на публичните услуги и да намалят цената им.

У нас всяка година се харчат 4-4,5 милиарда лева за обществени поръчки, но 1 милиард от тях потъва, а това може да се предотврати чрез електронизация на процеса, заяви Николова на презентация  в рамките на изложението „ПринтКом 2013“ в Международен панаир Пловдив.

Електронните платформи скъсяват времето за възлагане, увеличават прозрачността и намаляват корупцията. До 2016 г. всички държави от Европейския съюз трябва да минат на електронна система за  поръчки, припомни Николова.

Проучване на БОРКОР е открило над 300 слаби места в сферата на обществените поръчки. Срещу всяко от тях сме предложили превантивни мерки, съобщи директорът на центъра. Съвместно с браншовите организации БОРКОР ще разработи стандарти за добро изпълнение, за да се отстранят случайните играчи, които са готови да дават подкупи, за да печелят поръчки.

Е-регистър ще дава информация за всички дейности и документи, свързани с процедурите. На електронен аукцион фирмите ще подават оферти онлайн, както на стоковата борса, а в края ще се избира доставчик. В системата има каталог с параметри и цени на стоки и услуги.

Платформата за електронни търгове ще направи процеса по-прозрачен, а секторите за мониторинг и за сигнали за нередности ще подобрят контрола. С въвеждането на тази система ще се неутрализират слабите места в обществените поръчки, ще се предлагат по-качествени и по-евтини публични услуги, обобщи  Николова.

Коментар