Показват е-платформи срещу корупцията на ПринтКом 2013

Очаква се корупцията да бъде силно ограничена след въвеждане на  модела за цифровизиране на обществените поръчки

Очаква се корупцията да бъде силно ограничена след въвеждане на модела за цифровизиране на обществените поръчки

Електронни платформи, които може да намалят корупцията, ще бъдат представени на Международната изложба за печатна комуникация „ПринтКом 2013“. Това ще направи директорът на БОРКОР Елеонора Николова на семинара „Популяризиране на електронните търгове за обществени поръчки – нормативна база и практическо приложение“ на 16 май, съобщиха от Пловдивския панаир.

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е разработил шест платформи, свързани с търговете за възлагане на поръчки. Това е отговор на проучване на БОРКОР, открило над 300 слаби места в сферата на обществените поръчки, която е сред най-засегнатите от корупцията.

Очаква се корупцията да бъде силно ограничена след въвеждане на  модела за цифровизиране на  обществените поръчки, осигуряващ  по-голяма прозрачност и ефективност на търговете.

Представянето на протипа, който  трябва да бъде пуснат до средата на тази година, е част от съпътстващата програма на „ПринтКом 2013“. Тя включва и още един семинар, ориентиран към подобряване на бизнес климата – представяне на възможностите за подпомагане, предоставяни от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Директни и представени изложители  от 12 държави ще участват  в “ПринтКом 2013“, която ще се състои от 15 до 18 май  в Международен панаир Пловдив.  Най-голям е делът на фирмите, предлагащи полиграфически технологии, машини и материали. Освен тях, ще бъдат показани новости от производството на хартии и картони, периферните устройства, рекламата и издателската дейност. Организатори на форума  са Международен панаир Пловдив, Съюзът на печатарската индустрия в България и „Принт енд Пъблишинг“.

Коментар