ЕК избира столица на иновациите

Градовете, участващи в конкурса, трябва да демонстрират, че следват цялостна стратегия, която е новаторска и интерактивна

Градовете, участващи в конкурса, трябва да следват новаторска и интерактивна стратегия

Европейската комисия статрира конкурс в търсене на първата европейска столица на иновациите (iCapital). С наградата ще бъде отличен градът, който създава най-добра иновационна екосистема, свързваща граждани, обществени организации, научни среди и бизнес.

Като се има предвид, че в момента 68% от населението на ЕС живее в градски райони, точно те трябва най-много да допринасят за засилване на иновациите в Европа, посочват от ЕК. Градовете благоприятстват иновациите при предоставяне на услуги от самите тях, но е важно да се създаде подходяща среда за иновации за останалите заинтересовани страни, както и да се даде възможност на обществената и частната сфера да се включат в този процес, препоръчва Комисията.

Независима група от експерти ще подбере победителя през пролетта на 2014 г., като избраният град ще получи 500 000 евро, за да увеличи усилията си. Крайният срок за подаване на кандидатури е 3 декември 2013 г.

Седем от всеки 10 европейци живеят в градски район, като тези райони генерират две трети от БВП на ЕС. „Искаме да насърчим градовете да засилят своята иновативна дейност и да създадат мрежа от градове, които да обменят най-добрите си идеи за бъдещето”, коментира европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин.

Градовете ще бъдат оценявани по инициативите и постиженията си досега, както и по идеите си за повишаване на капацитета за иновации в бъдеще. Те ще трябва да демонстрират, че следват цялостна стратегия, която е новаторска, вдъхновяваща, интегрирана и интерактивна.

В конкурса могат да участват градове от всички страни от ЕС или от страни, асоциирани с Рамковата програма на ЕС за научни изследвания. Наградата е предназначена за градове с над 100 000 жители и за инициативи, които са в ход поне от 1 януари 2010 г.

От държавите, в които няма градове с над 100 000 жители, може да участва най-големият град. Правилата и условията за участие са публикувани на уебсайта iCapital.

Коментар