Проекти на ЕС помагат новаторството в училище

Всяка година ЕС отпуска около 13 млн. евро за разработка на нови методи за преподаване и материали

Всяка година ЕС отпуска около 13 млн. евро за разработка на нови методи за преподаване и материали

Над 80% от участниците във финансирана от ЕС инициатива, насочена към насърчаване на новаторските методи на преподаване и към подобряване на учебните материали за деца, смятат, че инициативата е оказала положително и дълготрайно въздействие върху тях.

Според ново проучване, същият процент от анкетираните заявяват, че е щяло да бъде невъзможно да постигнат същите резултати без подкрепа от Съюза.

Проектите са финансирани по линия на програма „Коменски“ на ЕС, чрез която се подкрепят редица дейности — училищни партньорства, обучение на преподаватели, училищната мрежа eTwinning и др. Всяка година се отпускат около 13 млн. евро на университети, институции за обучение на учители, неправителствени организации и училища с цел подкрепа на разработването на нови методи на преподаване и материали. Сред примерите за новаторски начини на преподаване са използване на театър за образователни цели и природонаучно образование за малки деца.

Според проучването, най-голямо положително въздействие е имало върху хората, участващи пряко в проекти. Те са заявили, че това е довело до разширяване на техния кръгозор, по-добър достъп до най-добри практики и иновации и подобряване на техните професионални умения в областта на информационните и комуникационните технологии, езиците и управлението.

Ползите, изтъкнати от повечето организации, включват възможността за развитие на нови връзки и синергии, както в рамките на съответната институцията, така и с други организации. Системното въздействие чрез проектите и мрежите не е толкова силно изразено, но повечето от анкетираните заявяват, че то съществува, например когато модули за обучение на учители и съдържание, разработени в рамките на даден проект или мрежа, се включват в съществуващи курсове.

В рамките на проект Naturbild, например, университети и институции за подготовка на учители от шест държави, вкл. България, разработиха нова преподавателска стратегия за подпомагане на прехода на децата от предучилище към началното училище. Партньорите в проекта изготвиха видео анализи на детски игри и уроци и ги използваха за обучение на преподаватели по време на специализирани семинари. Проектът получи финансиране от ЕС в размер на 298 000 евро за период от две години.

Коментар